สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ดรภาคิน-ธราธรศิริ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมต่อการเข้าสู่อาเซียน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เพื่อเข้ามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลกในกรอบความร่วมมือเอเปค โดยประเทศไทยในฐานะประเทศผู้นำการดำเน
1,500บาท
เพื่อให้นักธุรกิจไทยมีช่องทางในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
:::สำหรับผู้ที่มีความชัดเจนในเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งใจไว้ : *งานสัมมนารายบุคคล* ที่วางอยู่บนพื้นฐานของการให้"แผนที่ที่สมบูรณ์"ทั้งระบบความคิดความเชื่อและลู่ทางที่ชัดเจนในการไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางการเงินในชีวิต:::