สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปไ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรม บริหารองค์กรผ่านกระบวนยุทธ์ธุรกิ (Strategic Business Performance Management )
ไม่ระบุราคา
ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน และการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน การบริหารองค์กรให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งที่จำเป็นแล...