สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ทฤษฎีการเสริมแรง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม
3500บาท
เมื่อลูกค้าต่อรองนั่นหมายความว่า ต้องมีการแลกเปลี่ยนแต่พนักงานหรือที่ปรึกษาการขายมักกลัวการต่อรองหรือไม่อยากต่อรองให้เสียเวลา นั่นเป็นเพราะพนักงานยังต้องการวิธีการการเจรจาต่อรองที่ทันสมัยมากขึ้น พร้อมกับสร้างความพอใจจากการซื้อให้ลูกค้าไปพร้อมกัน
3500บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การนำเสนอขายและเทคนิคการสื่อสารกับลูกค้ารวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอ การวางแผนกล ยุทธ์ในการนำเสนอ
4500บาท
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กรต่างใฝ่ฝัน
3900บาท
พบกับ สุดยอดกูรูแนวหน้าของประเทศไทย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย , คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ที่จะมาช่วย SMEs ไทยสร้างแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจ ใช้ได้จริง เพื่อนำไปเพิ่มยอดขายได้จริง
2250บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อพนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการขายหน้าร้านรวมถึงวิธีการขายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการขายอีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางการขายให้ติดตราตรึงใจลูกค้าชนิดต้องหันมามองว่าพนัก
9000บาท
ลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
3,900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานขายที่ต้องทำการเสนอขายให้กับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงหลากหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อ พนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าของกิจการ หรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งจะต้องปรับวิธีการขายให้เหมาะกับสถานการณ์ของลูกค้านั้นๆ