สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ทศพร ประเสริฐสุข จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 10
9,500บาท
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และทักษาะเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน และทางด้านจิตวิทยา
อบรม หลักสูตรผู้จัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 107
39,000บาท
พัฒนาและฝึกฝนได้อย่างเหมาะสมและดีเพี่ยงใด ซึ่งต้องบริหารงานและคน ให้มีประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว