สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ทัศนคติเชิงบวก จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ร่วมอบรมหลักสูตร Service Beyond Expectation  บริการเหนือความคาดหมาย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ไม่ระบุราคา
ร่วมอบรมหลักสูตรการบริการเหนือความคาดหมาย service beyond expectation ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตร : การเสริมสร้าง ทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน
ไม่ระบุราคา
ได้บุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานส่งผลให้ ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน เกิดเป็นความสามัคคีและความภักดีต่อองค์กร
หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales)
ไม่ระบุราคา
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..
โทร 089 7737091 หลักสูตร Think Plus + for Change เปลี่ยนความคิด ... ชีวิตเปลี่ยน - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ไม่ระบุราคา
Attitude is Everything ... Change your Attitude ... And you Change Your Life !!! เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน Change Attitude พบกันวันที่ 31 พฤษภาคม นี้
ทุกที่นั่งราคาเดียว 2,900 บาท - หลักสูตร Think Plus + for Change ...เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
ไม่ระบุราคา
เมื่อไรที่เราเปลี่ยนความคิด อารมณ์ความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนไป เมื่อ อารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยน คำพูดการกระทำของเราจะเปลี่ยนไป
Positive Attitude with Sales
ไม่ระบุราคา
ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย - Positive Attitude with Sales "แค่มีทัศนคติเชิงบวก งานขายก็เป็นเรื่อง ชิลๆ"
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การเสริมสร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยพลังทัศนคติเชิงบวก
ไม่ระบุราคา
หากพนักงานมีทักษะการบริการที่ฝึกฝนได้อย่างสุดยอด มีทัศนคติเชิงบวกได้อย่างสุดเยี่ยม องค์กรนั้นย่อมเป็นองค์กรที่สุดเยี่ยมยอดและประสบผลสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนเช่นกัน
กลยุทธ์สร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้แนวความคิดจากประสบการณ์ตรงของหัวหน้างาน พร้อมชี้แนะ ให้เคล็ดลับในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่ระบุราคา
ปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะดำรงชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดเพื่อให้ผลปฏิบัติงานตาม KPI ขององค์กรได้นั้น ต้องมีแนวทางการปรับตัวในเรื่องกระบวนการทำงาน กระบวนการรู้คิด ให้มีการคิดเชิงบวก
หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน (Coaching Skill)
ไม่ระบุราคา
“สอนงาน Style โค้ช เพื่อก้าวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่” ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องสามารถ
Ignite work passion [จุดพลังให้มีไฟ ปลุกใจให้งานสำเร็จ]
ไม่ระบุราคา
จุดไฟในตัวคุณ ให้พร้อมลุกเผชิญกับอุปสรรคทั้งปวงการทำงานที่ต้องเผชิญอุปสรรคในทุกวัน ขยันแต่ไม่เข้าเป้า ทำอย่างไรก็ไม่เข้าตา วิ่งตามหา KPI ไล่ล่าคะแนนแสนเจ็บปวด สุดท้ายว่างเปล่า เหลือเพียงการทำงานแบบ เหงาๆประดุจต้นไม้อันเหี่ยวเฉาไร้ชีวิตชีวา จะหัน
สัมนาฟรี ซับคอน ไทยแลนด์ฟอรั่ม ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ \
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การบรรยายพิเศษ\"ปรับแนวคิดเพื่อธุรกิจที่เหนือกว่า\"\"สร้างทัศนคติเชิงบวก ผลักดันองค์การสู่ AEC\"  
หลักสูตร เพิ่มพลัง \'ทัศนคติเชิงบวก\' และ \'ศักยภาพการทำงาน\' สำหรับทีมบริการ (Positive Atti. & Potential) รุ่น 3
ไม่ระบุราคา
วัตถุประสงค์• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยการแข่งขันและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีแนว...