สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ทูฟนอร์ด จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ISO/IEC 27001:2013 Information Technology-Security Techniques-Information security management systems Internal Auditor Training (2 days)
ไม่ระบุราคา
ISO/IEC 27001 เป็นข้อกำหนดระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก สำหรับองค์กรที่จัดทำระบบการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 ต้องจัดให้มีการตรวจประเมินภายในโดยผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้
ISO 22716:2007 Cosmetics - GMP Introduction
ไม่ระบุราคา
ISO 22716 เป็นระบบการจัดการในส่วนของกระบวนการผลิต, การจัดเก็บและการจัดส่งเครื่องสำอาง ซึ่งแนวทางของมาตรฐานจะระบุวิธีการจัดการและควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค