สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ นการบริหารทรัพยากรมนุษ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรม หลักสูตร
ไม่ระบุราคา
สร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน
หลักสูตรวุฒิบัตร
ไม่ระบุราคา
บริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรการออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนหรือการให้รางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
ความรอบรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ HR
ไม่ระบุราคา
การบริหารทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นงานที่มีความยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นงานที่ต้องบริหารจัดการเรื่อง”คน” ซึ่งมีชีวิตจิตใจต่างคนต่างความคิดต่างความต้องการอีกทั้งภูมิหลังพฤติกรรมอารมณ์ทัศนคติต่างๆในการทำงานที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิด“ความไม่เห็นพ้อง”