สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ-supervisor จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,500บาท
หลักสูตร “ก้าวสู่ความเป็นเลิศของการบริการด้วยการใช้จริต” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ทีมนักขาย และผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้จริตที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนในการบริการให้ลูกค้าประทับใจ
3,500บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารการขายเช่นคุณ ได้เรียนรู้วิธีการจัดโครงสร้างงานขายอย่างเป็นระบบโดยไม่ทิ้งทีมงานและลูกค้า อีกทั้งจะเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารการขายยุคใหม่กับปัจจัยสำคัญในการทำให้งานขายสำเร็จได้อย่างงดงาม
3500บาท
นักขายหลาย ๆ คนสงสัยว่าขณะที่กำลังสื่อสารกับลูกค้าอยู่นั้น เค้าสามารถเริ่มเปิดการขายได้หรือไม่ หรือเมื่อไรที่สัญญาณการซื้อของลูกค้าจะมาซะที ทั้ง ๆ ที่พนักงานหรือที่ปรึกษาการขายก็ทำครบทุกขั้นตอนแล้ว เราเชิญท่านมาเรียนรู้เคล็ดไม่ลับกับ T&MA
3,500บาท
หลักสูตร “ก้าวสู่ความเป็นเลิศของการบริการด้วยการใช้จริต” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ทีมนักขาย และผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้จริตที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนในการบริการให้ลูกค้าประทับใจ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการด้วยจริตให้โด
3,900บาท
การเตรียมการเกี่ยวกลยุทธ์การตลาดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเสริมสร้างเขี้ยวเล็บและความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่ก้าวทันต่อการแข็งขันหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การนำเสนอขายและเทคนิคการสื่อสารกับลูกค้ารวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอ การวางแผนกล ยุทธ์ในการนำเสนอ
3,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า
3,900บาท
ลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดยอดสัมมนา สร้างงานสร้างอาชีพที่จะเผยเทคนิคการสร้างธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน ที่สร้างรายได้ 7หลัก ภายในระยะเวลาไม่ถึงปี เผยระบบรองรับการอบรมพัฒนาแบบการันตีความสำเร็จ