สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ บริหารธุรกิจ มช. จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรมหลักสูตร เทคคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
 แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ1 กา...
หลักสูตร กลยุทธ์การทำงานเชิงรุก…สู่ความเป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาของหลักสูตร ทดสอบตัวคุณกับการทำงานปัจจุบัน 360 องศา ความคิดกับตนเอง ความคิดกับเพื่อนร่วมงาน ความคิดกับงานของคุณ ความคิดกับองค์กรของคุณ รู้จ...
อบรม ! คอร์สการฝึกสั่งจิตใต้สำนึกสำหรับดึงดูดงานและองค์กรในฝัน
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้การฝึกสมาธิ ปรับพื้นฐานความคิดเพื่อให้ตนเองเป็นคนเก่ง คนขยัน มีผลงานที่ดีในองค์กรและการสั่งจิตใต้สำนึกให้มีโอกาสที่ดีในการสมัครงานใหม่ กับต...
อบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Effective Presentation Technique
ไม่ระบุราคา
1.แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ2.หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ3. วิธีการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ...
อบรมคอร์สพิเศษสลายปมชีวิต ล้างพิษอารมณ์
ไม่ระบุราคา
สอนเทคนิคการลบล้างอารมณ์ขยะออกจากจิตใต้สำนึก(Emotion freedom technique)การลบปมในจิตใจการฝึกสมาธิ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด สำหรับเด็ก...เจียรไนเด็กให้เป็นดาว ด้วย “CAP Theory”
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการบรรยาย1. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ2. ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิภาพ เพื่อความสำเร็จ3. การพัฒนาศักยภาพการพูดในที่ชุมชนสำหรับเด็กและเ...
อบรม หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะและพัฒนาบุคลิกภาพ
ไม่ระบุราคา
สถาบัน STC เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพแบบผู้นำ ไม่ว่าจ...
อบรม หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะและพัฒนาบุคลิกภาพ
ไม่ระบุราคา
สถาบัน STC เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพแบบผู้นำ ไม่ว่าจ...
Work shop หลักสูตร Generation Nuevo
ไม่ระบุราคา
สำรวจศักยภาพของตนเองและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง (personality test)การพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้และควบคุมร่างกายของตนเองการพูดจูงใจและการเข้าใจผู้อื่น...
อบรมเชิงปฏิบัติการสอนหนูให้เป็นคนดี สำหรับเด็กปฐมวัย
ไม่ระบุราคา
กิจกรรม “สอนหนูให้เป็นคนดี : บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้”กิจกรรม “ศิลปะแห่งชีวิต” กิจกรรม “บทเพลง บทกลอนและการเคลื่อนไหวเพื่อภาวนา”สรุป แลกเปลี่ยนอง...
อบรมหลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาหลักสูตรบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุรการ ในองค์กร•  เจ้าหน้าที่ธุรการ ..  “กองกำลังสนับสนุนที่สำคัญของงาน”•  หน้าที่และความรับผิดชอบของ...
อบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์การสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ
ไม่ระบุราคา
อบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์การสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ
สัมมนาฟรีเรื่อง “มหาภัยพิบัติเรียนรู้เพื่อป้องกันรู้ทันเพื่ออยู่รอด”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มหาภัยพิบัติเรียนรู้เพื่อป้องกันรู้ทันเพื่ออยู่รอด
บริหารธุรกิจ มช. อบรม ฟรี การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์การเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อใ...
อบรม! การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยการสร้างสัมพันธ์ภาพในที่ทำงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านหน้าที่การงาน ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีกลวิธีที่แยบยลในการบริหารตนเอง เพื่อก้าว...