สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ปฐมพยาบาล จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

สำรองที่นั่งติดต่อ 0906450992 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid - Basic Life Support 2015 วันที่ 11 มีนาคม  2560
ไม่ระบุราคา
รับสิทธิ์ กดLike Facebook รับสิทธิ์สมาชิกฟรี พร้อมอบรมในราคาสมาชิกเพียง 2,900 บาท www.facebook.com/HRDZenter
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น...ก่อนถึงมือแพทย์
ไม่ระบุราคา
การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป
วันที่ 25 พฤษภาคม นี้ - หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR ( โทร 089 7737091)
ไม่ระบุราคา
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปฐมพยบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
หลักสูตร First aid & CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น Version 2015 -  วันที่ 25 พฤษภาคม 60
ไม่ระบุราคา
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม Public Training หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR ในราคาพิเศษสุดๆ เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง
หลักสูตร First aid & CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น วันที่ 24 พฤษภาคม 60 - สำรองที่นั่งโทร 089 7737091
ไม่ระบุราคา
เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริงโดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง พบกันวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ By Hrdzenter
สำรองที่นั่ง หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR วันที่ 24 พฤษภาคม นี้ โทร 089 7737091 - By Hrdzenter
ไม่ระบุราคา
เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริงโดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง กับหลักสูตรFirst Aid & CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โทร 089 7737091 - หลักสูตร First Aid & CPR การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น - วันที่ 24 พฤษภาคม 60 นี้
ไม่ระบุราคา
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น เน้นลงมือปฏิบัติบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง By Hrdzenter
อบรมสัมมนาหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR - วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โทร 089 7737091
ไม่ระบุราคา
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม Public Training หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR ในราคาพิเศษสุดๆ ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้
หลักสูตร First aid & CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น วันที่ 24 มีนาคม 60 By HRDZENTER โทร 089 7737091
ไม่ระบุราคา
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม Public Training หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR ในราคาพิเศษสุดๆ โทร 089 7737091, 090 6450992
โทร 089 7737091 กับหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR เน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 24 พฤษภาคม นี้ - พบกับ หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR ( โทร 089 7737091 )
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง By HRDZENTER
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR วันที่ 24 พฤษภาคม นี้ - โทร 089 7737091
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง By HRDZENTER
วันที่ 11 พฤษภาคม นี้ - หลักสูตร First Aid & CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น ( โทร 089 7737091)
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้บุคลากรสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เปิดอบรมวันที่ 11 พฤษภาคม นี้
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ไม่ระบุราคา
เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริงโดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
การปฐมพยาบาล&กู้ชีพเบื้องต้น First Aid
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวันที่ 28 เมษายน 60 - ฝึกปฏิบัติจริงทุกท่านพร้อมใบประกาศ