สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

เรียนรู้การประกอบอาหารไทย แบบต้นตำรับ กว่า 60 เมนู อาทิ อาหารว่าง แกงไทยโบราณ และ ขนมไทยโบราณพร้อมการแกะสลักผักผลไม้  สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
49500บาท
สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และชำนาญการด้านการประกอบอาหารไทยโดยตรง เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ อบรมทุกวันอาทิตย์ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับจำนวนจำกัด!! หลักสูตร 7 เดือน 26 วัน (ทุกวันอาทิตย์)
การประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน ซือจิ ประเทศญี่ปุ่น
29,900บาท
หลักสูตรสุดท้ายแห่งปี 58 ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องเคยเข้าครัว ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ใครๆ ก็เรียนได้
สัมมนา เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป
6,000บาท
มุ่งเน้นในเรื่องการป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตรวมถึงการติดตาม การตรวจสอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
อบรม Leadership Development for Manager \
ไม่ระบุราคา
AgendaPart 1 : Introduction to Leadership• ความหมายของภาวะผู้นำ (Leadership Definition)• ความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร (Impact of Leadership in Org...
อบรมปั้นมือใหม่ E commerce รุ่นที่ 3/2555 NEC
ไม่ระบุราคา
Moduleชื่อ Moduleจำนวนชั่วโมง1นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ32ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาส...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

อบรม การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า .. สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัดเจน เหนือความคาดหวังลูกค้า ทำอย่างไร ?
ไม่ระบุราคา
อบรม การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า .. สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัดเจน เหนือความคาดหวังลูกค้า ทำอย่างไร ? 
บริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพ \
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการฝึกอบรมวันแรก-บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการขายยุคใหม่          • คุณสมบัติของผู้จัดการขายที่ดี          • เทคนิคการบริหารเวลาของผู้จัดการขา...
หลักสูตรอบรมสัมมนา การคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น \
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรอบรมสัมมนา \"Six ThinkingHats\"การคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น     
อบรม !!  การออกแบบเพ้นท์เสื้อ
ไม่ระบุราคา
1. เรียนรู้เทคนิคการวาดลายบนผ้า การวางลายลงบนเสื้อให้สวยงาม2. การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเพ้นท์3. เทคนิคการลงสี และผสมสีเพื่อผสมผสานการวาดลงเสื้อยืดอ...
English for Executive Secretary
ไม่ระบุราคา
เนื้อหา  เวลา 09.00-16.00 น.          1.  General English ให้ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป                    -  English Pronunciation for both Am...
อบรมกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ไม่ระบุราคา
เนื้อหา  เวลา 09.00-16.00 น.1.  การปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( Integrated  Marketing Communication ;IMC ) ในภาวะปัจจุบัน2.  การจัดสรรง...
โครงการ ปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญสติปัฏฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญสติปัฏฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา
อบรมหลักสูตร \
ไม่ระบุราคา
สมัคร BM VIP CARD วันนี้ รับส่วนลด 1,500 บาท สำหรับเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 55 เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จระดับโลก 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
อบรม Logistic Development and Strategy
ไม่ระบุราคา
เนื้อหา  เวลา 09.00-16.00 น.08.30–09.00   ลงทะเบียน 09.00–10.30    ความหมายของคำว่า “โลจิสติกส์”                                    - ต้นทุนด้าน “โ...
อบรมหลักสูตรพลังแห่งแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
ไม่ระบุราคา
เนื้อหา  เวลา 09.00-16.00 น.1.  แนวทางการสร้าง แรงบันดาลใจให้กับตนเอง2. การกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จ3. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ          -  การสร้าง...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
ด่วน!!! รับสมัครหลักสูตร Micro MBA หัวข้ออบรม “กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่” รุ่น 54
ไม่ระบุราคา
โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้• แนวคิดการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่• Strategic Innovative & Balanced Scorecard Technique• สัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน• การวิ...
ลองเล่นหุ้นเสมือนจริง วิเคราะห์หุ้นด้วย Chartnexus  (Download ได้ฟรี)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตร1.การติดตั้งโปรแกรม Chartnexus (ใช้ได้ฟรีทั้งระบบ Windows,Linux & MacOSx)2.การดึงข้อมูลหุ้นในตลาดหุ้นไทย (SET) และเทศ ใ...