สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น คอร์สสัมมนา HOT DEALS | หลักสูตรสัมมนามีค่าใช้จ่าย | ลงประกาศสัมมนา ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ พัฒนาตนเอง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

Self Development กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
ไม่ระบุราคา
1. เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสู่ความสำเร็จในงานที่ตนรับผิดชอบโดยเริ่มจากกลยุทธ์พื้นฐาน 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน 3. พัฒนา และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรที่ตนปฏิบัติ
EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
ไม่ระบุราคา
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
เครื่องมือชีวิตพิชิตความสำเร็จ
ไม่ระบุราคา
หากคุณต้องการ: สอบเข้าศึกษาต่อ , สอบบรรจุเข้าทำงาน , ชนะการแข่งขัน ,สำเร็จสูงสุดทะลุข้อจำกัด หรือ ถ้าคุณยังไม่พบความถนัด, ยังไร้เป้าหมาย งานนี้มีคำตอบ “หลักสูตรท้าพิสูจน์ผลลัพท์" หากอบรมและปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน”
เครื่องมือชีวิต พิชิตทุกความสำเร็จไร้ข้อจำกัด
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้คู่ควรกับผู้ที่ต้องการพิชิตความสำเร็จทุกเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษาที่ต้องสอบเพื่อศึกษาต่อในสถาบันที่ต้องการ ผู้สอบเข้าเตรียมทหาร ผู้ต้องการสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน รวมถึงผู้ต้องการประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่มีอยู่แล้วให้ทะลุขีดจำกัด
จิตวิทยาการบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับผู้บังคับบัญชา
ไม่ระบุราคา
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปหัวหน้างานต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำขององค์กร
ENHANCE POWER OF INNOVATOR'S DNA **ปลุกพลังสร้างสายพันธุ์นวัตกรเลือดใหม่**
ไม่ระบุราคา
งานสัมมนาที่จะปลุกพลังความเป็นนวัตกรในตัวคุณให้เกิดไอเดียแปลกใหม่ (แต่) ทำเงินได้จริง พร้อม Workshop เติมพลัง “ความคิดสร้างสรรค์” สร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้กับตัวเอง เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากขึ้น
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

7Q กับการพัฒนาตนเอง
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร “ 7Q กับการพัฒนาตนเอง” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจ (inspiration) และจูงใจตนเอง (Self-Motive) ให้สามารถดึงศักยภาพที่ตนมีอยู่มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตน ให้อยู่ในลักษณะ “งานดี มีสุข” (High Performance and Happiness)
7Q กับการพัฒนาตนเอง
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร “ 7Q กับการพัฒนาตนเอง” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจ (inspiration) และจูงใจตนเอง (Self-Motive) ให้สามารถดึงศักยภาพที่ตนมีอยู่มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตน ให้อยู่ในลักษณะ “งานดี มีสุข” (High Performance and Happiness)
NLP Diploma สำหรับผู้เริ่มต้นพร้อมใบประกาศนียบัตร
ไม่ระบุราคา
Neuro Linguistic Programming (NLP) คือ เครืองมือและเทคนิคชุดหนึ่งที่สามารถช่วยผู้คนปลดล๊อคภายในจิตใจได้ และช่วยนำทางพวกเขาไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต นอกจากนั้น NLP ยังสามารถช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดียิ่งขึ้น และเทคนิคนี้นำมาใช้ฝึกสอนผู้คน
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารตนเอง”
ไม่ระบุราคา
เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายของการทำงานในยุคดิจิตอล ผลสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารตนเอง” (Increase Work Efficiency through Self-Management)
ไม่ระบุราคา
เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายของการทำงานในยุคดิจิตอล ผลสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
เทคนิค...การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษ แบบมือโปร
ไม่ระบุราคา
เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ จึงเป็นองค์ความรู้และเทคนิคขั้นพื้นฐาน ที่คนทำงานยุคใหม่จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
ไม่ระบุราคา
โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความสามัคคีในการทำงาน รวมไปจนถึง จิตใจที่พร้อมจะปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น หัวใจสำคัญที่จะหล่อหลอมให้พนักงานเดินทางสู่เป้าหมายด้วยหัวใจที่เข้มแข็งต้องตามนโยบายของบริษัทนั้น หัวหน้างานมีส่วนร่วมกำหนดท
รวบรวมหลักสูตร ไตรมาสที่1 ปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษา หรือหลักการขาย และ การพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรมากมายพร้อมให้คุณเลือกลงทะเบียน รวบรวมหลักสูตร ไตรมาสที่1 ปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษา หรือหลักการขาย และ การพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนาเรื่องขายเรื่องง่าย
ไม่ระบุราคา
เป็นสัมมนาที่มีการแบ่งปันประสบการณ์จริง ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย มาให้ผู้ประกอบการไทย นักขาย นักการตลาดไทย ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทันที
OSHO Meditation  เต้นรำ ภาวนา สมาธิ Life as Celebration By Sonoko Prow
ไม่ระบุราคา
การอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองจากภายใน ผ่านกระบวนการทำสมาธิแบบสไตล์OSHO เวิรค์ชอพพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิต ในห้วงวาระแห่งการเผชิญหลากหลายสิ่งอย่าง อันชวนให้คิด และ รู้สึก หรือหากใครที่กำลังท้อแท้ เครียด ซึมเศร้า แม้หากกำลังตั้งคำถาม... อ
เทคนิคการบริหารเวลาและ การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดระบบเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดสิ่งที่ทำให้สูญเสียเวลา และสร้างเวลาเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจที่เผชิญอยู่ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว รวมท
เทคนิคการบริหารเวลาและ การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
7 ธค 59 สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ คาดหวังคือ การที่พนักงานทุกคนมีความเต็มใจในการพัฒนาตนเอง และร่วมมือร่วมใจกัน ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาพนักงานในหลาย ๆ ทักษะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการบริหารเวลา เวลาเป็นของที่เราทุกคนได้มาโดยไม
Life change
ไม่ระบุราคา
โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล ที่ทำให้คุณปรับลุค เปลี่ยนไลฟ์ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง
5 ส และการควบคุมด้วยสายตา (5 S and Visual Control) รุ่น 6
ไม่ระบุราคา
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "5 ส และการควบคุมด้วยสายตา (5 S and Visual Control)" รุ่นที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กลยุทธ์สร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้แนวความคิดจากประสบการณ์ตรงของหัวหน้างาน พร้อมชี้แนะ ให้เคล็ดลับในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
กะเทาะเจาะเทรน์ Gen Y
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุกGeneration แนวทางการประสานงานกับคนหลากหลายช่วงวัย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์กร
คิดให้เป็นระบบด้วย Mindmap
ไม่ระบุราคา
วิธีการฝึกอบรมรูปแบบการสัมมนาเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด
ศาสตร์แห่งการขายและการดำเนินชีวิตตามรอย Frank Bettger
ไม่ระบุราคา
ถอดรหัสนักขายในตำนาน Frank Bettger ที่เป็นมากกว่าเทคนิคการขาย แต่นี่คือศาสตร์แห่งการใช้ชีวิต เพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักขาย แต่คุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
แผนที่ชีวิตพิชิตฝัน สู่วันฝันเป็นจริง ด้วย NLP
ไม่ระบุราคา
NLP รับอบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ เทรนนิ่ง งานวิทยากร ให้กับหน่วยงานเอกชน รัฐ สถาบันการศึกษา ทั้ง Public Training และ Inhouse Training กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ละลายพฤติกรรม
เทคนิคคิดบวก สู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
ปรับสมดุลทางความคิด เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน สู่การเป็นพนักงานมืออาชีพ
Workshop สอนทำค็อกเทลเพื่อเปิดโอกาสในการทำงานสายโรงแรมได้ทั่วโลก!!!!! ราคาถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรับจำนวนจำกัด
ไม่ระบุราคา
สอนทำเครื่องดื่มค็อกเทลตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนสามารถเป็นมืออาชีพได้เพียง 1 วัน เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพด้านเครื่องดื่มได้เลย การันตีความรู้ที่สอนเป็นมาตรฐานสากล ประหยัดเพราะสอนในราคาถูกมากกกก ให้มากกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ ไม่ว่าในตลาดไหนๆ
ไม่ระบุราคา
พบสุดยอดกูรูระดับปรมาจารย์ที่นักขาย นักการตลาด และนักพัฒนาตนเองระดับตำนานของโลกที่ปรมาจารย์ทั่วโลกต้องซูฮก กับเนื้อหาเรียนรู้เข้มข้น 1 วันเต็ม
โค้ชพลังจิต SLP รุ่น 11
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปลี่ยนวิธีคิด..ชีวิตเปลี่ยน ยังไม่พอ! ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบจิต ความคิดจึงจะเปลี่ยนได้จริง
การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
การพัฒนาตนเองและกระบวนการทำงาน จึงเป็นการใส่ "ประจุไฟ" กระตุ้นให้พนักงานเกิด "การจุดประกาย" สู่ "ประสิทธิภาพเพิ่ม" แก่ตนเอง