สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยการจัดการเท จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระแสนวัตกรรมการสื่อสารของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มสตาร์ทอัพ (Start Up)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
แนะแนวทางสำหรับน้องๆที่มีความสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมกับทำงาน เตรียมต้อนรับเข้าสู่ AEC
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญวิชาหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่ต้องรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล