ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ มเกษตรกำแพงแสน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4500บาท
ข้อบกพร่องเป็นศูนย์ Zero defect (การลดของเสียเป็นศูนย์) ควรเริ่มจากการสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อความเป็นเอกภาพของการทำงานและผลงานที่มีความเสถียร (stable) ทั้งคุณภาพและปริมาณ พร้อมการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
19,999บาท
หากคุณมีฝัน ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรนี้ฝึกให้ตั้งแต่พื้้นฐานครับ
499บาท
เป็นการฝึกฝนและพัฒนาด้านความคิด จากปรัชญาจีนที่สืบทอดต่อกันมาหลายต่อหลายรุ่น และได้สร้างให้ผู้คนเป็นดี ประสบความสำเร็จมากมาย จนกระทั่งผู้คนยังคงนำมาใช้ได้อยู่ทุกวันนี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้กฎแห่งแรงดึงดูด ด้วยวิธีการ shortcut ที่ได้ผลจริงและรวดเร็วที่สุดในปัจจุบัน
8,900บาท
เรียนรู้เส้นทางลัดสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งธุรกิจและการงานอย่างยั่งยืน
3900บาท
เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกชาติ ศาสนา อายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ต้องการค้นพบพลังแห่งการบำบัดรักษาตนเอง หรือกำลังเจ็บป่วย หรือมีคนใกล้ชิดเกิดความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเล็กน้อย หรือเรื้อรัง
5700บาท
การค้นหาพลังการเป็นผู้นำของตนเองและเข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำในรูปแบบต่างๆ
5200บาท
บุคลิกภาพดี 24 ชั่วโมง ภาพลักษณ์ที่ดีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเป้าหมายขององค์กร
1800บาท
เน้นศิลปะการสื่อสาร และจิตวิทยาการโน้มน้าวจูงใจ (People Mastery) • ฝึกศิลปะการพูดและฟังอย่างมีพลัง ซึ่งจะส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อผู้อื่น • ทำความและเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับจิตวิทยา และลักษณะการรับรู้ของมนุษย์ • การปรับภาพลักษณ์ภายใน (Self Image) เพื่อสร้