สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ รัฐประศาสนศาสตร์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

คนไทยได้ประโยชน์อะไรจากอาเซียน (AEC)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การปรับตัวของคนไทยเพื่อรองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ปี 2558
Awaken the Selling Power \
ไม่ระบุราคา
• ปลุกพลังและหัวใจพนักงานขาย• คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขาย• ทัศนคติที่ดีในงานขายต้องเป็นอย่างไร• พฤติกรรมลูกค้าในยุคนี้ที่พนักงานต้องรับทราบ• มองงาน...