สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1,000บาท
หลักสูตรสัมมนา "การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาด" พร้อมแล้วสำหรับทุกๆท่าน
3,900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานขายที่ต้องทำการเสนอขายให้กับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงหลากหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อ พนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าของกิจการ หรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งจะต้องปรับวิธีการขายให้เหมาะกับสถานการณ์ของลูกค้านั้นๆ
3700บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขายทีมบริการได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์หรือการอ่านลูกค้าอย่างเข้าใจ รวมถึงการบริหารจัดการลูกค้าการขายและการบริการอย่างได้ผลการทำกิจกรรมด้านการวิเคราะห์ลูกค้า
3,900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนทั้งภายนอกและภายใน เสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เข้าอบรมให้มีมาดนักธุรกิจ รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop
3,900บาท
ทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถจัดซื้ออะไหล่แลจ้างงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามรถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด
3700บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีจัดการกับลูกค้าที่จัดการยากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น หลักการและขั้นตอนวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียน
3500บาท
เมื่อลูกค้าต่อรองนั่นหมายความว่า ต้องมีการแลกเปลี่ยนแต่พนักงานหรือที่ปรึกษาการขายมักกลัวการต่อรองหรือไม่อยากต่อรองให้เสียเวลา นั่นเป็นเพราะพนักงานยังต้องการวิธีการการเจรจาต่อรองที่ทันสมัยมากขึ้น พร้อมกับสร้างความพอใจจากการซื้อให้ลูกค้าไปพร้อมกัน
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีจัดการกับลูกค้าที่จัดการยกขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น หลักการและขั้นตอนวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียน
3,900บาท
บริหารจัดซื้ออย่างมืออาชีพและเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างมีระบบ