สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

37000บาท
ธุรกิจด้านการโรงแรมเติบโตและทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อให้การประกอบธุรกิจโรงแรมมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา และมีการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
25,000บาท
ค้นหาคำตอบเพื่อจัดการกับปัญหาความซับซ้อนในธุรกิจครอบครัว ซึ่งหลายคนอาจยังมองไม่เห็นทางออก มาเรียนรู้หลักการธรมมนูญครอบครัวที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักกฎหมายต่าง ๆ เพื่อช่วยปลดล็อคปัญหาธุรกิจครอบครัวได้อย่างแท้จริง
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี
15,000บาท
อบรมเสร็จ ท่านจะมีแนวทางการสร้างBrandที่ชัดเจน มีPackagingที่เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มลูกค้า
300บาท
Business Model Canvas ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกและได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับสากล โมเดลธุรกิจรูปแบบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการมองหาโอกาสทางธุรกิจ รู้จักสินค้า เข้าใจลูกค้า รู้หน้าตาคู่แข่ง
4,500บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ Department Head และ ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ การนำแผนเชิงยุทธ์มาพัฒนาให้ออกมาในรูป Project ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3700บาท
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานประชุม” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารงานประชุม
4,900บาท
เรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ยอดขายและรายได้ไม่เพิ่ม รวบรวมกลยุทธ์ ที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็จะเพิ่มทั้งยอดขายและรายได้ให้เป็น 10 เท่า
35,000บาท
“เมื่อ..สถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยน ได้ตลอดเวลา จน..เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้ เสมอ และ..สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อาจเกิดขึ้น จริง”