ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
แหล่้งรวมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ สยามแม็คโคร โดยคุณสามารถเลือกชมและสมัครออนไลน์ได้ในทันที พร้อมรับส่วนลดพิเศษมากมายจากเวปของเรา
ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3500บาท
หลักสูตรนี้เน้นหลักการและองค์ประกอบสำคัญในการสอบเทียบ วิธีการสอบเทียบ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกวันนี้ทุกคนทำงานหนักขึ้น เพราะฉะนั้นก็ควรให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้าง ทุกคนต้องการอากาศสะอาด น้ำสะอาด อาหารสะอาด แต่เรื่องอากาศ สะอาดเป็นเรื่องที่ทุกคนละเลยกันมาก ทั้งที่แต่ละวันเราหายใจกันมากถึง 2 หมื่นลิตรเป็นอย่างน้อย เราดื่มน้ำเพียง 2 ลิตรเท่านั้นเอง เ
3500บาท
ยังมีผู้ใช้ ไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร จำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะสอบเทียบเครื่องวัดดังกล่าวเอง แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
3500บาท
ยังมีผู้ใช้เครื่องชั่งจำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะสอบเทียบเครื่องมือวัดดังกล่าวเอง แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
6,000บาท
3. เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC และขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story ได้อย่างถูกต้อง
6,000บาท
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
3000บาท
มาตรฐาน ISO 14001 นับเป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในทุกประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ การจัดการขององค์กรมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรสู่สังคม
6900บาท
ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง นาทีกู้ชีวิต จากวิทยากรทีมวชิระพยาบาล ฝึกอย่างเข้มข้น สะใจ 2 วันเต็ม
10000บาท
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำไรเป็นวิธีการที่บูรณาการเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้ทรัพยากรในการผลิต โดยเน้นการลดการเกิดและการกำจัดทรัพยากรและพลังงานที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิต