สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายสินค้าหรือ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

10600บาท
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง เน้นภาคการฝึกปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง ให้พร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันที โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
12000บาท
การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา การจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น
4000บาท
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง " กฏหมายแรงงงานไทย กับ กฏหมายแรงงงานอาเซียน " ที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
4000บาท
รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับก่อนปฏิบัติงานจริง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
8000บาท
Tax is one of the most important factors in doing business in any jurisdiction. Investors needs to know not only what the government requires them to do but also what are tax benefits available for them.
10000บาท
รู้ลึก รู้จริง กับกฏหมายแรงงานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจาะปัญหาประเด็นข้อควรระวัง ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
800(Early Bird)บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ วิชาชีพเฉพาะ(แพทย์) ผู้บริหาร ดารา นักแสดง และผู้ที่สนใจ
4700บาท
การวางแผนเพื่อประหยัดภาษี สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีและนักบัญชีที่ต้องการวางแผนภาษี วางแผนอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและประหยัด
4000บาท
เจาะลึกประเด็นปํญหา สัญญาจ้างแรงงาน และแนวทางแก้ไข จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ