สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายสินค้าหรือ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3700บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขายทีมบริการได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์หรือการอ่านลูกค้าอย่างเข้าใจ รวมถึงการบริหารจัดการลูกค้าการขายและการบริการอย่างได้ผลการทำกิจกรรมด้านการวิเคราะห์ลูกค้า
3,900บาท
ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานที่มีมูลค่ารวมที่สูงมากในประเทศไทย เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เคล็ดลับการตลาดสาหรับConsumer Products
3,500บาท
หลายคนในองค์กรเข้าใจว่า การจัดซื้อเป็นงานที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ติดต่อผู้ขายให้มาเสนอสินค้าที่องค์กรต้องการจัดซื้อเท่านั้น แต่ทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานจัดซื้อ หรือฝ่ายจัดซื้อ เป็นหน่วยงานที่มีสำคัญมากต่อผลประกอบการขององค์กร
12500บาท
จาะลึกสำหรับท่านที่สนใจจะทำธุรกิจพลาซ่า-ช็อปปิ้งมอลล์ ซึ่งจะสอดรับกับการปรับตัวของธุรกิจบทบาทใหม่ของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีนักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านมาลงทุนในไทยมากขึ้น
3,500บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารการขายเช่นคุณ ได้เรียนรู้วิธีการจัดโครงสร้างงานขายอย่างเป็นระบบโดยไม่ทิ้งทีมงานและลูกค้า อีกทั้งจะเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารการขายยุคใหม่กับปัจจัยสำคัญในการทำให้งานขายสำเร็จได้อย่างงดงาม
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
4,500บาท
หลักสูตรนี้กะเทาะเปลือกหมด จากพื้นฐานสู่ขั้นเหนือชั้น ตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ช่างเทคนิค พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานประสานงานบริการ พนักงานสนับสนุนการขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการหลังการขาย
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาวิธีแสวงหาโอกาสทางการตลาด รู้จักรูปแบบการทำตลาดต้นทุนต่ำ รู้จักวิธีคิด และวิธีการทำการตลาดแบบต้นทุนต่ำได้ข้อคิดและเทคนิควิธีที่สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ