สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สัมมนา-การบัญชี-smes-สามารถเ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3000บาท
แนวคิด DISC เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม รู้จักรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน – DISC Model
3900บาท
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร จำนวนผู้เข้าชม 74 คน การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร 8 สิงหาคม 2559 ท่านละ 3,900 บาท (ราคายังไม่รวม Vat) หลักการและเหตุผล การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็น
3,500บาท
ปัจจุบันหัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่ต้องมีในทุกฝ่ายงานเพราะมีหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายขององค์กรสู่การปฏิบัติงานจริง สามารถรับผิดชอบเป้าหมายของตนเองและทีมงานไปสู่ความสำเร็จ หัวหน้างานต้องใช้ทักษะความรู้ทั้งในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคนอย่างเหมาะสม เพื่อก่
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
4700บาท
หลักสูตรเร่งรัดสำหรับบุคลากรฝ่าย HR เรียนรู้ศัพท์ สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4000บาท
เปิดเผย!!! เทคนิคการใช้ฟังก์ชั่นที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี และเทคนิคการเขียนสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
3700บาท
มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการทำงานเป็นทีมที่มีต่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร โดยอธิบายและฝึกปฏิบัติการทำงานที่เป็นทีมว่าทำกันอย่างไรได้บ้าง
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
2,900บาท
ทุกคำถามเรื่องการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ..เรามีคำตอบ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินไว้แล้วให้ท่านได้ศึกษาไว้เป็นบทเรียน ห้ามพลาด ….กับหลักสูตรนี้ เทคนิคการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ถูกกฎหมาย ถูกใจ ได้ผลงาน