ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สัมมนา-การบัญชี-smes-สามารถเ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

37000บาท
ธุรกิจด้านการโรงแรมเติบโตและทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อให้การประกอบธุรกิจโรงแรมมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา และมีการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4,900บาท
เรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ยอดขายและรายได้ไม่เพิ่ม รวบรวมกลยุทธ์ ที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็จะเพิ่มทั้งยอดขายและรายได้ให้เป็น 10 เท่า
4,500บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ Department Head และ ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ การนำแผนเชิงยุทธ์มาพัฒนาให้ออกมาในรูป Project ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานอบรมสัมนาฟรี ในหัวข้อ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ผู้นำค้าปลีก ปี 2557 ณ. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4900บาท
เมื่อการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น การรักษาต้นทุนสินค้าให้ต่ำลงเพื่อสร้างกำไรให้มากขึ้นย่อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ถึงเวลาที่นักจัดซื้อจะเพิ่มอาวุธพร้อมวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อชัยชนะขององค์กรให้เหนือชั้นกว่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
19950บาท
ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อุตสาหกรรมบริการรวมถึงธุรกิจโรงแรมจึงต้องมองหาความแปลกใหม่ในด้านการออกแบบ และการบริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ในองค์กรจะต้องมาจากผู้นำที่ให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง ดังนั้นนวัตกรรมและความเป็นผู้นำจึงสำคัญ
300บาท
Business Model Canvas ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกและได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับสากล โมเดลธุรกิจรูปแบบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการมองหาโอกาสทางธุรกิจ รู้จักสินค้า เข้าใจลูกค้า รู้หน้าตาคู่แข่ง