สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สาธิตการแปรรูปอาหารจาก จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

8500บาท
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เสริมทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เพื่อสร้างจุดแข็งทางภาษาอย่างเป็นมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมคำแนะนำจากเทรนเนอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่คุยยาก  ถ้าคุณต้องรับมือกับลูกค้าที่ต่อรองได้หินสุดๆ  ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์จะเดินหน้าก็เซ็ง จะทิ้งงานก็ไม่ได้ มาเรียนรู้ทางแก้ที่เหมาะสำหรับคุณ
4,000บาท
หลักสูตรเทคนิคการบริหารผลงานด้วยการโค้ชชิ่ง เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาต่อยอดการใช้เครื่องมือในการบริหารผลงาน เช่นการกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดดัชนีชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ ผสมผสานกับการโค้ช โดยใช้กระบวนการพัฒนาผู้บริหาร หรือหัวหน้างานในบทบาทของโค้ช
4000บาท
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้น จากประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 24 ปี
2900 - 3500บาท
เจาะลึกคำพิพากษาใหม่ เคสตัวอย่างและกรณีศึกษาจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้จริง
3900บาท
ปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะดำรงชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดเพื่อให้ผลปฏิบัติงานตาม KPI ขององค์กรได้นั้น ต้องมีแนวทางการปรับตัวในเรื่องกระบวนการทำงาน กระบวนการรู้คิด ให้มีการคิดเชิงบวก
3,900บาท
พื้นที่ใช้สอยในออฟฟิคทุกตารางนิ้วมีมูลค่า การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญยิ่ง เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกวิธีกับวิทยากรผู้มีความชำนาญโดยตรง
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)