ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สาธิตการแปรรูปอาหารจาก จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม
ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไม่ระบุราคา
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรเพื่อรับการทดสอบความรู้ความชำนาญในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร เพื่อรองรับการให้วิศวกรต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติม เมื่อการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับเข้าสู่สามัญวิศวกรของสภาวิศวกรที่ยังไม่ผ่าน
ไม่ระบุราคา
เหมาะสำหรับวิศวกรโยธา ผู้รับเหมา นักออกแบบ สถาปนิก เจ้าของกิจการที่ต้องการความรู้ด้านการออกแบบอารคารโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย และนวัตกรรมการป้องกันแผ่นดินไหวจากประเทศญี่ปุ่น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถกำหนดเฉพาะอนาคตของตัวเองได้ ตามที่ต้องการจากการเปลี่ยนเบอร์มือถือให้ตัวเอง
ไม่ระบุราคา
บุคคลผู้เหมาะสมสำหรับการอบรม : วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ เจ้าของบ้าน ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้าง หรือการบำรุงรักษาอาคารโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างสาธารณูปโภค ทั้งภาครัฐและเอกชน
23000บาท
วิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สนับสนุนการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
20,000บาท
ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานและพ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกอย่างมั่นใจให้ลูกพัฒนาเต็มศักยภาพ
3,900บาท
หลักสูตรที่จะนำให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนผลิตงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบที่โรงพิมพ์ได้อย่างถูก
9000บาท
สามารถสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ (CAD Model) ที่เหมาะสมนำไปใช้สร้างรูปแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ต่อไปได้
HOT DEAL
2,500บาท
โครงการกิจกรรมทำดี Tommy TOP COACH เล่าเรื่อง ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวัง ให้ผู้ที่สนใจวิชาชีพวิทยากรด้านการบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและทักษะ โดยเน้นการนำไปใช้ได้จริง ประกอบอาชีพได้ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร