สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4500 ก่อน Vatบาท
ในสภาวะของความเปลี่ยนแปลง (Change) ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการ
2,900บาท
แอร์โฮสเตสคุณก็เป็นได้ by Wings Project เปิดรับรุ่นที่ 4 แล้ว แล้วการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสัมภาษณ์แอร์โฮสเตสจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ไม่ระบุราคา
ผู้บริหารทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้หลักสูตรนี้ ถือให้เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน อาจจะบอกว่าแยกกันยาก ดังนั้น การสื่อสารกับการจูงใจ ที่นำเสนอคือ จะสื่อสารอย่างไร ที่จะทำให้คนอื่นหรือทีมงานของเรามีกำลังใจในการทำงาน และนอกจากนี้การสื่อสารจะสามารถช่วยวิเค
3700 ก่อน Vatบาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น ดังนั้น การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบและปราศจากข้อผิดพลาดในการทำงาน บนพื้นฐานของความคิดที่เฉียบ
990บาท
ทอล์คโชว์ ที่จะปลุกพลังกาย เยียวยาพลังใจ ง่ายๆ สบายๆ สไตร์ ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ ฉายา นางฟ้าผู้เยียวยาจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาไม่น้อยกว่า 100,000 เคส VS อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ นักพูดชื่อดัง นักสร้างแรงบันดาลใจ ระดับประเทศมามากกว่า 10,000 เวที
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้อยากเป็นแอร์โฮสเตท ภายในงานจะมีการบอกเล่าถึงประสบการณ์การสมัคร เทคนิดการแต่งตัว และเทคนิคการแต่งหน้าที่จะต้องชนะใจกรรมการ
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
3900 ก่อน Vatบาท
ในปัจจุบัน การเผชิญกับปัญหาทั้งภายในและภายนอก มักบั่นทอนกำลังใจและเวลาในการทำงาน ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น การพัฒนาความคิดและทำงานเชิงรุกยุคใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก จึงเป็นอาวุธหนึ่งที่พนักงานใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือและต่อสู้กับปัญหา