สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สื่อสารการตลาด จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

“EXCOMM - PR Thailand 7” กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กร และการสื่อสารการตลาด 4.0
32000บาท
การสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล การจัดการการสื่อสารด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ องค์กร ถือเป็นส่วนสำคัญ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานสัมมนาทางการตลาดเชิงอภิปราย จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สัมมนา การสื่อสารทางการตลาด ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
3300บาท
การขาย และการตลาด ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาทมาขึ้นในแวดวงธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทุกองค์กร
การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการเสวนา หัวข้อ “การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Step up ธุรกิจ ตามติด Gen Online สัมมนา ฟรี! มัดใจผู้บริโภคยุคออนไลน์ให้อยู่หมัด วันจันทร์ 23 มีนาคม 2558 ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานสัมมนาฟรี สำหรับ Start up ที่อยากจะ Step up ให้ทัน Gen Online ไขทุกความลับ ในการมัดใจผู้บริโภคยุคใหม่ให้อยู่หมัด แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์เอาชนะใจผู้บริโภคออนไลน์จากผู้บริโภคต้นแบบ
สัมมนาการตลาดเชิงอภิปราย CMMU ครั้งที่ 14 ในห้วข้อเรื่อง ปรากฏการณ์สื่อสารการตลาดผ่านสาวๆพริตตี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานสัมมนาวิชาการทางการตลาดของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหิดล
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี!! กลยุทธการตลาดนักช้อปเพื่อสร้างยอดขาย ผ่านการสื่อสารการตลาดครบวงจร (Shopper Marketing by IMC) Training & Workshop ครั้งที่ 4/2012
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กลยุทธการตลาดนักช้อปเพื่อสร้างยอดขาย ผ่านการสื่อสารการตลาดครบวงจร (Shopper Marketing by IMC) Training & Workshop ครั้งที่ 4/2012
อบรมกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ไม่ระบุราคา
1. การปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication : IMC)ในภาวะปัจจุบัน2. การจัดสรรงบประมาณ Above the Line Marketing ...
อบรมกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ไม่ระบุราคา
เนื้อหา  เวลา 09.00-16.00 น.1.  การปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( Integrated  Marketing Communication ;IMC ) ในภาวะปัจจุบัน2.  การจัดสรรง...
 โครงการอบรม CRM ให้ประสบความสำเร็จในการขายและการตลาด
ไม่ระบุราคา
 นิยามการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป้าหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หลักการที่ส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์...
อบรมฟรี! “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) สำหรับวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจSME”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักการและเหตุผลภ า ย ใ ต้ส ภ า พ แ ว ด ล้อ ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่ง...
สัมมนาเรื่อง การบริหารการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตร การบริหารการเงินสำหรับ SMEs\"การบริหารการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร\"
คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร จัดอบรมพิเศษ “ การสื่อสาร และ PR. ผ่าวิกฤต ” เน้นทฤษฏี- ปฏิบัติ กับนักสื่อสารการตลาดและนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครด่วน !!  รับจำนวนจำกัดโครงการอบรมพิเศษหลักสูตร การสื่อสาร และ PR.ผ่าวิกฤต ( CREATIVE INTEGRATED COMMUNICATION )วันที่ 24 และ 25 เมษายน 2552 เว...
อบรม! Effective E-mail Writing
ไม่ระบุราคา
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน  Effective E-mail Writing09.00 – 09.10 hrs.   Opening/Introduction09.10 – 10.30 hrs.   Common mistakes made by Thai writers...
สัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
ไม่ระบุราคา
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์หรือกลวิธีใดๆ ทุกธุรกิจย่อมมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการสร้างแบรนด์ สร้างการรับร...