สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4,500บาท
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดจากความคิดเชิงบวก
3,700บาท
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานประชุม” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารงานประชุม ฝึกเทคนิคการฟัง สรุป และจับประเด็น เพื่อร่างวาระการประชุม
3,900บาท
ในการดำเนินธุรกิจในยุค 4G ปัญหาและอุปสรรคประการหนึ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญคือ จะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายงานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกัน ไม่เกิดข้อผิดพลาด ไม่เกิดการทะเลาะกัน แต่เกิดการประสานงานกัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาการลูกน้อย เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาดและมีไหวพริบ โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก จากโรงพยาบาลพญาไท 3
4500บาท
อบรมโยคะอาสนะพื้นฐาน สามารถนำไปฝึกเองที่บ้านได้เพื่อสุขภาพองค์รวมในวิถีโยคะ
3,900บาท
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ถือว่าเป็นพลังแห่งแรงผลักและแรงดึงของบุคลากรต่อองค์การ เมื่อเกิด Employee Engagement แล้ว
4,500บาท
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดจากความคิดเชิงบวก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรอบรมที่สร้างมาจากทฤษฎี “กฎแห่งความสำเร็จ” (The Law of Success)
4,500บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์