สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4900บาท
เรียนรู้แนวความคิดจากประสบการณ์ตรงของหัวหน้างาน พร้อมชี้แนะ ให้เคล็ดลับในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านที่สนใจวิธีการเปลี่ยนชีวิต ในแบบที่เร็วที่สุด เรามีคอร์สัมมนาที่ใช้เวลาเพียง 4 ชม. เท่านั้น ในการเปลี่ยนชีวิตคุณ เพื่อให้เข้าใจว่า ที่ผ่านมาทั้งหมด ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไร และที่เหนือกว่านั้นคือ คุณ จะได้รู้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเองว่า จะต้องทำอย่า
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
ไม่ระบุราคา
CSR สุดยอดพลังบริหารสำหรับธุรกิจยุคใหม่” เพราะแท้จริงแล้วองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนและยืนอยู่ต่อไปอย่างโดดเด่นนั้น องค์กรและชุมชนต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ไม่เบียดเบียน หรือแม้แต่ทำสิ่งที่ผิดต่อจริยธรรม หรือคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
1399บาท
ขอเชิญทุกท่านที่กำลังหาความหมาย และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้สำเร็จและมีชีวิตอย่างมีความสุข ใช้กฎแห่งแรงดึงดูด พลังแห่งการคิดบวก และการสร้างสัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ชีวิตคนเรามีเวลาเฉลี่ยประมาณ 3,942,000 นาที (75 ปี) ขอเวลาของคุณแค่ "30 นาที" ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตอย่างจริงจัง
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
990บาท
สัมมนาเชิงให้คำปรึกษารายบุคคล ที่จะปลุกพลังกาย เยียวยาพลังใจ ง่ายๆ สบายๆ สไตล์วิถีพุทธ โดย ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ) ผู้ใช้ธรรมะนำชีวิต พิชิตความทุกข์และโรคร้าย จากตัวเองสู่การช่วยเหลือผู้อื่น