สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรมผู้ทำบัญชี จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

สุขกับอิสรภาพทางการเงิน
3210บาท
หลักสูตรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในบัญชีส่วนตัวของแต่ละท่านพร้อมการวางแผนการบริหารเงินในแต่ละส่วน พร้อมรู้! เทคนิคการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับวัยและเป้าหมายชีวิต เจาะลึก! การลงทุนในอสังหาฯ วิธีคัดเลือก
อบรมหลักสูตร 360 Degree Marketing Communition
ไม่ระบุราคา
360 Degree Marketing CommunitionPart1: ทบทวน Marketing Communication and Branding1. ทบทวนและทำความเข้าใจ การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์- แนวคิด...
เรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาค
ไม่ระบุราคา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 5 ภาคใต้ตอนบนในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเ...
ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ในส่วนภูมิภาค
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 4 ที่ภาคตะวันออกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552ณ ห้องชลาลัย ...
Free Workshop: ความสุข ความสำเร็จ จากการฟัง รุ่น 8
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หนึ่งในกิจกรรมดีๆ จากมูลนิธิบ้านอารีย์ เพื่อสังคมเปี่ยมสุข
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไม่ระบุราคา
เพื่อให้สถาบันอบรมสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในคำชี้แจงดังกล่าวและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ...
การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไม่ระบุราคา
โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจให้ความเห็นชอบกรณีผู้ทำบัญชีที่ผ่านการอบรมผ่านระบบเครือข...