สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรมฟรีอีเบย์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
3800บาท
 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
3,900ก่อน Vatบาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายมือใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อย
3,900.- ก่อนvatบาท
“ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้” การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะมีความรู้ในสินค้า ในตัวลูกค้าขยันและมีศิลปะในการเสนอ ขายอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเขาปิดการขายไม่ได้ ก็ไม่มีประโ
3,900ก่อน Vatบาท
ในยุคแห่งการแข่งขันเช่นนี้!! การขายสินค้าด้วยฝีมือเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ “การขายด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเต็มที่และเต็มใจให้บริการ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความประทับใจและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
3500บาท
เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up) เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และแผนการขายใหม่ๆ ให้กับนักขายทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเพิ่มแนวคิดการอบรมใหม่สำหรับหัวหน้าทีมขายที่จะนำไปเทรนให้กับนักขายในทีมได้
3,900บาท
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
3500บาท
เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม
3900บาท
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กรต่างใฝ่ฝัน ทำให้องค์กรต่างคิดหาวิธีที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นเชิงรุก หรือแม้แต่การโทรศัพท์ ในยุคสมัยนี้การนำเสนอผ่าน