สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรม-วิธีการขยายช่องทาง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,500บาท
ทำไมจึงควรมาอบรมหลักสูตรนี้ “หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ” ช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการกำหนดตัวชี้วัด KPIs & Competencyที่เหมาะสมถูกต้อง มีแนวทางสานต่อ พัฒนาและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างถูกทาง
3800บาท
Leader และ Trainer จำเป็นต้องมีทักษะต่างๆในการสอนงาน และบริหารคน ( ลูกน้อง – ทีมงาน ) ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เมื่อได้สอนงาน หรือตรวจสอบประเมินผลการทำงานของลูกน้องแล้ว การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ลูกน้อง ( ผู้รับ
7800บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจราณา และข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อขออนุญาตให้คนต่างด้าว
4000บาท
งานธุรการเป็นกำลังพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรที่ครอบคลุมหน้าที่ง่รและความรับผิดชอบมากมายหลายชนิด ทั้งระบบงาน งานเอกสาร งานธุรการ ฝ่ายขาย งานประสานฯลฯ
2,900บาท
เพราะงานบุคคลเป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูปไม่มีสูตรตายตัว…ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนจำนวนมาก หากบริหารเป็นก็จะได้ใจและได้ผลงานไปพร้อมกัน หากบริหารไม่เป็นก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอน
4000บาท
เปิดเผย!!! เทคนิคการใช้ฟังก์ชั่นที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี และเทคนิคการเขียนสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก
3900บาท
การลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรไม่ใช่เรื่องยาก...เมื่อเข้าใจหลักการและแผนงานงบประมาณจัดซื้อ
3,900บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การรักษาผลิตภัณฑ์ และการ