สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรม-joomla-ฟรี จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4200บาท
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ต่างประเทศ "การใช้ SupplyChain ในการขยายฐานลูกค้า และการลดต้นทุน เพิ่มยอดขายด้วย Free Trade Zone "
3,400บาท
จัดหนัก จัดเต็ม 2 วัน ทั้ง ทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันทีหลังเรียนจบ
3,900บาท
เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้มีความรู้ด้าน “ SMEs แข่งขันได้ด้วย SCOR Model” และหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพด้วย IT เพื่อการจัดการโลจิสติกส์”
ไม่ระบุราคา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่อแนะนำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงความหมายและแนวความคิดของConformity Assessment รวมไปถึงขั้นตอน กิจกรรม เอกสาร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความสำคัญของ Conformity Assessment กับการค้า การส่งออกในปัจจุบัน
3,900บาท
หลักสูตรที่เข้าถึงการตีความ Incoterms และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้าแบบเข้าใจง่าย
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ