สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

สัมมนา Negotiation Techniques  เทคนิคการเจรจาต่อรอง
5,500บาท
เรียนรู้การตัดสินชี้ขาดและการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
อบรมหลักสูตร
5,500บาท
เรียนรู้เรื่องการบริหารความขัดแย้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการทำงานในทุกๆ ด้าน