สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ โครงการฝึกอาชีพ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

โครงการฝึกอาชีพฟรีเรื่อง “การทำเข็มกลัดมุกติดเสื้อ”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมบริการความรู้ทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ...
เชิญท่านร่วมงานศึกษาต่อประเทศแคนาดา ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย
CANADA EDUCATION FAIR 2010 by OECแคนาดา เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงประชาชนเป็นมิตร และมีคุณภาพชีวิตระดับดีที่สุดของโลกOEC Global Educat...
โครงการฝึกอาชีพ เรื่อง “ปาท่องโก๋และสังขยาโซ้ยตี๋”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมห...