สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ โลจิสติกส์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

Last Mile ASEAN
7500บาท
งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านการขนส่งเดลิเวอรี่เพื่ออีคอมเมิร์ซแห่งอาเซียน
โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
3800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อ
อบรมโลจิสติกส์ ฟรี ... สำหรับผู้ว่างงาน อบรมจบ มีงานรองรับ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน มอบทุน อบรมโลจิสติกส์ ฟรี ... มีงานรองรับ ** สำเร็จการอบรมแล้วสามารถเข้าทำงานในสายงาน Logistics, Freight Forwarder (Seafreight,Airfreight), Import - Export, Shipping Line
TIFFA ITBS และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน   ขอเชิญ เข้าร่วมฝึกอบรมฟรี ด้านโลจิสติกส์ ปี 2561 จบแล้วมีงานรองรับ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
คอร์สติวเข้ม เพื่อตำแหน่งงาน Customer Service & Document
3500บาท
จากปีที่ผ่านมานั้น ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และเปิดรับจำนวนมาก อยากให้ทุกท่าน Update ความรู้ และ สร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานด้าน Customer Service และ ตำแหน่ง Document ครับ
คอร์สเร่งรัดโลจิสติกส์ เรียนรู้เอกสารที่สำคัญ แบบรู้ลึกรู้จริง
3500บาท
คอร์สติวเข้ม เข้าทำงานตำแหน่ง Customer Service & Document" ในสายงานโลจิสติกส์ เรือ / Freight
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)
9900บาท
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ 80 ชม. จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของ
โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของ SME ด้วยโปรแกรมประยุกต์ Software หรืออุปกรณ์เครื่องมือ Hardware ในงานโลจิสติกส์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้สามารถนำเอาโปรแกรมประยุกต์ มาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ “อุตสาหกรรมอาหาร”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับอุตสาหกรรมอาการ จำนวน 30 โรงงาน กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ “อุตสาหกรรมอาหาร”
TIFFA ITBS - ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R) #113
24500บาท
หลักสูตรอบรมโลจิสติกส์ระยะสั้น 240 ชั่วโมงในภาคทฤษฎี พร้อมไปดูงาน จัดหาที่ฝึกงานและ หางานให้จนกว่าจะได้งานทำ
Interactive Seminar : Smart Startup...ธุรกิจแนวใหม่สู่โลจิสติกส์ไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมฟังสัมมนาพร้อมการทำ workshop business plan ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เทคนิคการลดต้นทุนและโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในธุรกิจ
1500บาท
"รู้เพื่อสู้กับปัจจุบันในการฝ่าฟันธุรกิจโดยใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน"
PROFESSIONAL LOGISTICS OPERATIONS COURSE
8,000บาท
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานทางด้านโลจิสติกส์ 30 ปี จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
ถอดรหัสกลยุทธ์การตลาดและโลจิสติกส์ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง...ธุรกิจปรับตัวอย่างไร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิทยากรจาก บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท โกลเบิลฟูด เทรดดิ้ง จำกัด
e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรใหม่ 2560) 12/60
4066บาท
สร้างช่องทางการขายและจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้าประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น
อบรมโลจิสติกส์ ทำธุรกิจการขนส่ง นำเข้า-ส่งออก
24500บาท
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ ภายใต้การดูแลจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เรียนฟรี! รู้ก่อน รวยกว่า การลดต้นทุนด้วยโมเดลซัพพลายเชน Master Class 2
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อย่าพลาด!! รู้ก่อน..รวยก่อน กลยุทธ์ รู้ก่อน รวยกว่า การลดต้นทุนด้วยโมเดลซัพพลายเชน Master Class 2 Supply Chain Management ทีดี สามารถทำให้ เพิ่มกำไร ลดต่นทุน และ เพิ่มยอดขายได้!
โครงการอบรมการจัดการระบบโลจิสติกส์กับชุมชน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมการจัดการระบบโลจิสติกส์กับชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประโยชน์จากการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0
ตอบโจทย์วิถีโลจิสติกส์ระดับโลก สู่อนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลง...ยุคดิจิตอล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน / แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์ในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านโลจิสติกส์และการขนส่งที่กำลังจะเข้ามามีบทบาท /ทางด้านโลติสติกส์ Smart Factory และ Robot
1500บาท
รู้เพื่อสู้กับปัจจุบันในการฝ่าฟันธุรกิจโดยใช้หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
อบรมครบวงจร ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ศุลกากร  คลังสินค้า สายเรือ
24500บาท
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ *พร้อมจัดหางานต่อเนื่อง)
เสริมศักยภาพก้าวข้ามข้อจำกัดโลจิสติกส์ไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นส่วนหนึ่งในวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาทางด้านความคิดและวิเคราะห์เพื่อใช้ในการเรียนหรือประกอบวิชาชีพในอนาคต
หลักสูตร “กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0” (LOGISTIC MANAGEMENT 4.0)
3500บาท
ระบบ “โลจิสติกส์” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาระบบ “โลจิสติกส์” ของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น คื
LAST MILE ASEAN
5,000บาท
LAST MILE ASEAN (LMA) - งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านระบบจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซแห่งอาเซียน
“Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และผู้สนใจทำธุรกิจในด้านโลจิสติกส์
“Better Logistics: โลจิสติกส์ไทยก้าวไปอย่างมืออาชีพ”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและบรรยายพิเศษสุดเข้มข้นในหัวข้อเรื่อง “Better Logistics: โลจิสติกส์ไทยก้าวไปอย่างมืออาชีพ”
“Better Logistics: โลจิสติกส์ไทยก้าวไปอย่างมืออาชีพ”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและบรรยายพิเศษสุดเข้มข้น
การออกแบบ & การบริหารคลังสินค้าอัจฉริยะ นวัตกรรมการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ในยุคดิจิตอลและการประยุกต์ใช้ระบบ IT ในการจัดการคลังสินค้า
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
สัมมนา “ปรับกลยุทธ์โลจิสติกส์และ การตลาด เพื่อรุกตลาด E-Commerce”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ปรับกลยุทธ์โลจิสติกส์และ การตลาด เพื่อรุกตลาด E-Commerce” โดยวิทยากรจากบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด