สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ACA สัมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) วิธีการคำนวณ&เทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริการลูกค้า
ไม่ระบุราคา
ACAที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ซัพพลายเชน โดยศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผลขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop พร้อม Certificate (รับจำนวนจำกัด)