สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ISO สำหรับ QMR จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
6955บาท
มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมีภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Version 2015 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแลระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001 : 2008 และข้อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ V. 2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
6500บาท
เรียนรู้ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติ สู่การเปลี่ยนแปลงจาก ISO9001:2008 เข้าสู่ V.2015 เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001 : 2008 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
6259.50บาท
ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมีภายใต้ระบบ ISO 2008 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแลระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืน