สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ The NEXT จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

The NEXT Real รุ่นที่ 3 : พุ่งสู่อนาคต ด้วยประสบการณ์จริง
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ หมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความผิดพลาด ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นก่อน ซึ่งเป็นความรู้อันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถาบันอื่น หรือตำราทั่วๆไป
การสร้างธุรกิจด้วยแนวคิดและโอกาสใหม่ The NEXT Tycoon
ไม่ระบุราคา
เดินหน้าสู่อนาคต พร้อมโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สิ้นสุด หลักสูตรธุรกิจระยะสั้น สำหรับเจ้าของธุรกิจ ทายาท ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลก่อนลงมือทำจริง
กลยุทธ์การจัดการการขาย และ การกระจายสินค้าในทศวรรษของร้านค้าปลีกและโลกดิจิตอล (EFFECTIVE SALE MANAGEMENT IN THE NEXT DECADE IN CLICK&BRICK ERA)
ไม่ระบุราคา
เป็นสัมมนาเดียวที่จะได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกและโลกดิจิตอล รวมถึงจะได้เห็นถึงช่องทางการขายใหม่ๆ ทั้ง Modern trade,General trade, Lifestyle & food serve, Digital Channel
สัมมนาฟรีเฉพาะสมาชิก! กระบวนการทัศน์กลยุทธ์ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารงานบุคคลยุคใหม่! Strategic Leadership : The Next Paradigm for HR
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารงานบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการ นำองค์การสู่ความสำเ...