สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ hrdzenter จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ไม่ระบุราคา
เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริงโดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
การปฐมพยาบาล&กู้ชีพเบื้องต้น First Aid
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวันที่ 28 เมษายน 60 - ฝึกปฏิบัติจริงทุกท่านพร้อมใบประกาศ
หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วันที่ 27 เมษายน 2560
ไม่ระบุราคา
เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฏหมาย อาจารย์เดชา กิตติวิทยานันท์
หลักสูตร Professional Training Officer - นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ (อบรมฟรี!!)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมเติมเต็มและต่อยอด...ความเป็นมืออาชีพในงานฝึกอบรม กับงานสัมมนา นักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ กับ HRDZENTER กันค่ะ
หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการอย่างมืออาชีพ
ไม่ระบุราคา
พนักงานธุรการคือผู้ช่วยที่สำคัญภายในองค์กร...การสื่อสารและประสานงานเป็นสิ่งที่สำคัญของฝ่ายธุรการ
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน - How to Investigation Techniques วันที่ 24 มีนาคม 60
ไม่ระบุราคา
พบกับหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 นี้
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพProfessional Negotiation Skill วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
ทุกการเจรจา ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation Skill วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
ทุกการเจรจา ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ โดยวิทยากรอาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ...เลขานุการมืออาชีพ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ไม่ระบุราคา
บทบาทของนักธุรการ จะต้องเปลี่ยนไปเมื่อได้รู้ทักษะ และเทคนิคการบริหารธุรการ...อย่างมืออาชีพ
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid & CPR วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ไม่ระบุราคา
(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!! วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมหลักสูตรFirst Aid & CPR วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ไม่ระบุราคา
(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 60 นี้
หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น - First Aid & CPR วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!
หลักสูตร Professional Training Officer นักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน**(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) พิเศษเห็นจากสัมมนาดีดีลดราคาเหลือเพียง 5,900 บาท (จากราคาเดิม 7,900 บาท)
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและเจรจาอย่างมืออาชีพ Communication & Negotiation วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง โดยวิทยากรอาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
หลักสูตร Professional Training Officer - นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน เน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ได้จริงโดยอาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล กูรูมากกว่า 10ปี
หลักสูตร Leadership & Motivation Technique for Supervisor level วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
ออกแบบหลักสูตรโดย อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่
หลักสูตร Positive Plus + บวกความคิด พิชิตความสำเร็จ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
หลักสุตรนี้เป็นการเอาแนวคิดในการทำงานจริงของวิทยากรมาแบ่งปันให้เห็นในมุมมองในการทำงาน
อบรมสัมมนาหลักสูตร Excel Advance for Special Forms วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ไม่ระบุราคา
ภาพรวมการอบรมสัมมนา เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Excel สำหรับสร้างฟอร์มโดยอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
หลักสูตร  Excel Advance for Special Forms วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60 นี้
ไม่ระบุราคา
ภาพรวมการอบรมสัมมนา เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Excel สำหรับสร้างฟอร์ม โดยอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรมหลักสูตร Excel Advance for Special Forms วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Excel สำหรับสร้างฟอร์ม โดยทีมวิทยากรอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
หลักสูตร Train the Trainer ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 60
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรแม่นยำ การสอนแยบยล ผลลัพธ์ยั่งยืน โดยวิทยากรอาจารย์พากร อัตตนนท์