สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ nec จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

Visual Connect
ไม่ระบุราคา
อบรมเน้นประสบการณ์เเละนำไปใช้จริง!! หลักสูตร การสร้าง Connection อย่างเป็นระบบเเละเคล็ดลับการตลาดแบบบอกต่อด้วย My Map"
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC58
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรอบรม การบริหารธุรกิจสู่ตลาด AEC ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี การวางแผนการตลาด, การผลิต, การเงิน การฝึกปฏิบัติ Workshop for Business in Digital Way ธุรกิจระหว่างประเทศ, e-commerce โมเดลธุรกิจ Business model canvas การเขียนแผนธุรกิจ
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการตอบรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"
อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2558 (New Entrepreneurs Creation – NEC)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ฝึกพัฒนาแนวคิด ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรม SMEs Global Connect ขึ้นในวันที่ 28/06/57
ไม่ระบุราคา
" ยกเครื่องการตลาดออนไลน์ " ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ส่งมอบเคล็ดลับ ด้วยการสร้างสูตรโมเดลใหม่ เพื่อพิชิตธุรกิจออนไลน์
ด่วน อบรมฟรี ! ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ‪#‎สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นด้านการสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าแฟชั่นภูมิปัญญาไทย‬
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นด้านการสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าแฟชั่นภูมิปัญญาไทย
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 bannerอบรมหลักสูตร NEC - ธุรกิจอาหาร รุ่นที่1/57
ไม่ระบุราคา
เปิดโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่คิดจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
อบรมปั้นมือใหม่ E commerce รุ่นที่ 3/2555 NEC
ไม่ระบุราคา
Moduleชื่อ Moduleจำนวนชั่วโมง1นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ32ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาส...
หลักสูตร มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่ระบุราคา
การฝึกอบรม หลักสูตรมิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน ประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชา รวม 18 ชั่วโมง...
โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดชลบุรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการฝึกอบรม 1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs2.การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ3.การบริหารจัดการด้านการ...
สัมมนาฟรีโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation: NEC)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น ผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกวิถีทางทั้ง...
Life Jigsaw Camp อบรมแนะนำอาชีพด้านการเงิน ประกันชีวิต ประกันภัย ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณเป็นบุคคลหนึ่งใช่ไหมที่ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ขั้นต่ำข่าวดี ขณะนี้บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชันรันซ์  ได้เปิดศูนย์บริการพิเ...
สัมมนาฟรี เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดการสัมมนา เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญและประโยชน์จากการฝึกอบรม และแสดงความคิดเห็นใ...
สัมมนาฟรี! NEC HOT ISSUE!! ประจำปี 2552
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยาย หัวข้อ “คู่มือการอยู่รอดของ SMEs ในอนาคต”บรรยาย หัวข้อ “แผลงฤทธิ์ทั่วแผ่นดิน ก้าวสำเร็จของ MK สุกี้”
โครงการดี ๆ อบรมฟรี ๆ NEC สุพรรณใช่เลย!
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการดี ๆ อบรมฟรี ๆ NEC สุพรรณใช่เลย !!!โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC: New Entrepreneur Creation)ภายใต้การสนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาห...
อบรมฟรี NEC ธรรมศาสตร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำำกัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)โดยหน่วยร่วมดำเนินงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ...
เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารกิจการที่ดี  ครั้งที่ 2
ไม่ระบุราคา
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพตั้งแต่เริ่มปร...
ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ในส่วนภูมิภาค
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 4 ที่ภาคตะวันออกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552ณ ห้องชลาลัย ...
สัมมนาฟรี  \
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี \"การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ\"จัดโดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่ 18, 19, 20, 25, 26, 27 มีนาคม 2552เวลา 8:00...
ท่านเบื่อกับการเป็นลูกจ้างหรือไม่ พบทางออกกับเราได้ที่ NEC ฟรี !!
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านเบื่อกับการเป็นลูกจ้างหรือไม่ พบทางออกกับเราได้ที่โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 2552 สมัครด่วน !!  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2...
 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ปี 2556
ไม่ระบุราคา
-  เพิ่มความรู้ด้านการจัดการ จำนวน 78 ชั่วโมง  : การบริหารจัดการ/บุคคล/การตลาด /การผลิต/การเงิน/บัญชี/บุคคล/กฎหมายภาษี /การเขียนแผนธุรกิจ-  เพิ่มเพ...
อบรมฟรี! การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. หลักการใช้ภาษาราชการสำหรับการเขียนสื่อสาร2. การเขียนหนังสือราชการภายใน3. การเขียนหนังสือราชการภายนอก4. การประชุมและการเขียรายงานการประชุมทั้ง 4 ...
อบรมฟรี ๆ ของ NEC รออยู่คะ : 23 พ.ค. - 18 ก.ค.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC: New Entrepreneur Creation) ภายใต้การสนับสนุนโดย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินงานโดย  สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอน...