สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ positive จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency (Modern Performance Appraisal base on KPI & Competency)
4000บาท
หากองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินผลไม่เป็นธรรม พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน หัวหน้ารู้สึกอัดอัดเวลาแจ้งผลงานลูกน้อง ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานกลุ่ม Talent ทยอยลาออก ฯลฯ
A.B.C. course (Awareness Before Change)
5,500บาท
คอร์สที่จะช่วยดึงศักยภาพสูงสุดของคุณออกมา และปลุกให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาล
หลักสูตร Think Plus+ for Change เปลี่ยนวิธีคิด ... ชีวิตเปลี่ยน!!
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales)
4600บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..
ทุกที่นั่งราคาเดียว 2,900 บาท - หลักสูตร Think Plus + for Change ...เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
2900บาท
เมื่อไรที่เราเปลี่ยนความคิด อารมณ์ความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนไป เมื่อ อารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยน คำพูดการกระทำของเราจะเปลี่ยนไป
หลักสูตร Think Plus + for Change ... เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
2900บาท
Attitude is Everything ... Change your Attitude ... And you Change youe Life !!! (เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน)
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตร Positive Thinking ชีวิตที่ต้องคิดบวก
1,200/ท่านบาท
การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของเราและโอกาสทองขององค์กร หลักสูตรนี้มีเพื่อสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร อีกทั้งยังเสริมแนวทางในการจุดประกายความคิดสู่ความสำเร็จ
หลักสูตร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการทำงานของนักบัญชี (The Civil and Commercial Code)
ไม่ระบุราคา
ขจัดความสับสนในการตีความ สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์
4,300บาท
ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างที่สร้างสรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่าในปัจจุบันจึงเป็นยุคของการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง
ปรับหัวใจให้คิดบวก The power of Positive Thinking and attitude
3,800บาท
สำหรับบุคคลทั่วไป บริษัท ที่ต้องการวงจรพฤติกรรมและกระบวนการความคิดเชิงบวก
หลักสูตร Positive Plus + บวกความคิด พิชิตความสำเร็จ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 60
4500บาท
หลักสุตรนี้เป็นการเอาแนวคิดในการทำงานจริงของวิทยากรมาแบ่งปันให้เห็นในมุมมองในการทำงาน
Positive Attitude with Sales
4500บาท
ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย - Positive Attitude with Sales "แค่มีทัศนคติเชิงบวก งานขายก็เป็นเรื่อง ชิลๆ"
การคิดเชิงบวกกับการแก้ไขปัญหาและฝ่าวิกฤติ (Solving Crisis with Positive Thinking)
5000บาท
ความสามารถในการที่จะมีชัยชนะในสนามแห่งการแข่งขัน คือ กำลังใจ และความตื่นตัวในการฝ่าฟันอุปสรรค
การคิดเชิงบวกกับการแก้ไขปัญหาและฝ่าวิกฤติ (Solving Crisis with Positive Thinking)
5000บาท
ความสามารถในการที่จะมีชัยชนะในสนามแห่งการแข่งขัน คือ กำลังใจ และความตื่นตัวในการฝ่าฟันอุปสรรค
การคิดเชิงบวกกับการแก้ไขปัญหาและฝ่าวิกฤติ (Solving Crisis with Positive Thinking)
5000บาท
ความสามารถในการที่จะมีชัยชนะในสนามแห่งการแข่งขัน คือ กำลังใจ และความตื่นตัวในการฝ่าฟันอุปสรรค
Strategic Center จัดอบรม Way of Thinking for Modern Manager (3 วิธีคิดสำหรับผู้บริหารยุคใหม่)
5800บาท
Way of Thinking for Modern Manager คือหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จภายหน้า การคิดงานแบบสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางของการบริหารยุคใหม่นี้ ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานต้องผลักดันการบริหารในเชิงบวกแก่ทีมงานของตนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
หลักสูตรบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ The Positive Personality to be Professional
7000บาท
ครั้งแรกในโลก กับการผสาน 2 องค์ความรู้ โดยสุดยอดกูรูด้านบุคลิกภาพภายใน และบุคลิกภาพภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพและภาพลักษณ์คนไทยสู่ AEC หลักสูตรสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งระบบคิด การสื่อสาร บุคลิกภาพและมุมมองต่อสถานการณ์ต่างๆ
Positive Thinking & EQ for SMART People
4500บาท
เก็บประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน รวมทั้งได้ข้อคิดดี ๆ จากผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน พร้อมสร้าง Commitments และทำจริงภายใน 2 สัปดาห์
Positive Thinking to Positive Action
5700บาท
ปรับเปลี่ยนความคิดและชีวิต ด้วยการเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก,เทคนิคการฝึกกระตุ้นความคิดเชิงบวก
สัมมนา หัวข้อ Positive Parenting ฉีกตำราหาลูกให้เจอ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งผ่านการเลี้ยงดูเชิงบวกที่ไม่ฝืนธรรมชาติ ร่วมเรียนรู้สารพันกฎยอดฮิตในศาสตร์แห่งการเลี้ยงดูเด็กก่อนฉีกตำราแล้วพบวิธีเปิดสัณชาตญาณของคุณให้ทำงานเพื่อเปิดโลกแห่งการเลี้ยงลูกยุคใหม่ที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจก่อนต่อยอดสู่พัฒนากา
เชิญอบรม Power Up Your Positive Mind เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย ความคิดแบบบวก
4000บาท
“Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results“ Willie Nelson ทัศนคติเชิงบวก จะนำมาซึ่ง
อบรมหลักสูตร ความคิดเชิงบวกเพื่อชีวิต POSITIVE THINKING FOR LIFE
3,900บาท
แนวทางของการดำเนินชีวิตให้ก้าวผ่านความล้มเหลว ไปสู่ความหวังให้คุณไขว่คว้า หาความสำเร็จ
Positive Thinking & EQ for SMART People
3,900บาท
เก็บประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน รวมทั้งได้ข้อคิดดี ๆ จากผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา : Positive Thinking   เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก
4700บาท
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม หลากหลายปัญหา เกิดขึ้นและเข้ามารุมเร้าบุคลากรขององค์กรให้มีความเครียด กดดัน และ กังวล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนขวัญและกำลังใจตก ต่ำลง บุคลากรที่จะสามารถ
Positive thinking to Positive Action เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก
5000บาท
Enrich your life, design your destiny เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก
Positive Thinking for Life
3000บาท
1. เพื่อสร้างมุมมองการทำงานด้วยแนวคิดเชิงบวก และมีความมั่นใจในการเลือกใช้ทัศนคติเชิงบวกกับบุคคลรอบข้างอย่างสร้างสรรค์
อบรมฟรี หลักสูตรการพัฒนาตนเองด้วยจิตวทยาเชิงบวก Positive Psychology for Success
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณื สร้างอุปนิสัยในการเรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว สามารถนาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนางานของตนเองและจุดประกายให้เกิดการพัฒนาทีมงาน
อบรม Happy Workplace with Positive Thinking พิชิตความสุข เขย่าความสนุกด้วยการคิดบวกในที่ทำงาน
5,500บาท
เรียนรู้ชีวิตนั้นคือ “ความสุข” มนุษย์ต่างทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีคำว่า “ความสุข” เกิดขึ้นในชีวิต และที่หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ในชีวิตคือ การทำงาน
หลักสูตร Positive Thinking & EQ for SMART People
3,900บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้คนเราต้องดิ้นรนตอสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่สามารถไววางใจกันและกันได้อย่างแท้จริง องค์กรทุกแห่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้พนักงานขาดคว