สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ sale จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

Finance for Sales
ไม่ระบุราคา
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย
เคล็ดลับการขายตลาดราชการให้ประสบความสำเร็จ
ไม่ระบุราคา
ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ กระทั่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น COMPUTER จักรกล รถยนต์ ครุภัณฑ์สำนักงานรวมถึงรับเหมาก่อสร้างถนน อาคาร โครงการเมกะโปรเจ็กท์ กระบวนการตัดสิน
หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร (Sales Planning for Salesperson)
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปรนี้ มุ่งเน้นการวางแผนการขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศ อันจะนำมาซึ่งคมการแข่งขัน เหนือคู่แข่งขันในระดับผู้บริหารทีมขายในบริษัทขนาดใหญ่ และในระดับพนักงานขายผู้ต้องเป็นทั้งผู้ขายและผู้บริหารเขตขายและลูกค้าของตน ซึ่ง
พนักงานขาย…หัวใจบริการ Service-minded Sales Persons
ไม่ระบุราคา
ในยุคแห่งการแข่งขันเช่นนี้!! การขายสินค้าด้วยฝีมือเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ “การขายด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเต็มที่และเต็มใจให้บริการ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความประทับใจและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Sales Analysis)
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย ผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆและฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ
นักขายสไตล์ B to B…ที่ลูกค้าต้องถามหา (Consulting Sales and Services)
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย พนักงานให้บริการ หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าทีมบริการ ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ใน การขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษากับลูกค้า
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้น
หลักสูตร Service Mind for Business Excellence
ไม่ระบุราคา
จิตสำนึกเทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับบริการเพื่อความสำเร็จในธุรกิจใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถปรุงแต่งบุคลิกภาพของตนโดยพิจารณา
หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย
ไม่ระบุราคา
“ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้”การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะมีความรู้ในสินค้า ในตัวลูกค้าขยันและมีศิลปะในการเสนอ ขายอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเขาปิดการขายไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน
พนักงานขายหัวใจบริการ Service-minded Sales Persons
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการมีจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) ค้นพบเทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า เสริมเทคนิคการขายสินค้าอย่างมืออาชีพ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสรรสร้างงานขายและงานบริการอันโด
พนักงานขายหัวใจบริการ Service-minded Sales Persons
ไม่ระบุราคา
“การขายด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเต็มที่และเต็มใจให้บริการ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความประทับใจและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการ และได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บ
First Step Salesperson
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายมือใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
First Step Salesperson รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้!!
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายมือใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อย
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ (Competitive Sales & Marketing Strategy)
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
หลักสูตร การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ (The Development Team to Success)
ไม่ระบุราคา
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 (Marketing 4.0)
ไม่ระบุราคา
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 เม.ย.60 พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Sales Supervisor & Area Manager
ไม่ระบุราคา
ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่ Sales Supervisor และ Area Manager ทุกคน
หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (5 Advance Sales Skills)
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
สร้างพนักงานขาย ให้เป็นนักขาย
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้าพนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการขายอย่างเป็น “นักขายตัวจริง” ได้เรียนรู้ความแตกต่างของพนักงานขายกับนักขาย พฤติกรรมลูกค้าและจุดที่จะจัดการกับลูกค้าในการขาย ขั้นตอนและเทคนิคการ
หลักสูตร Service Mind for Business Excellence
ไม่ระบุราคา
จิตสำนึกเทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับบริการเพื่อความสำเร็จในธุรกิจใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถปรุงแต่งบุคลิกภาพของตนโดยพิจารณาจาก
เพิ่มยอดขาย ง่ายจริงๆ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาเดียวที่คุณจะได้เคล็ดลับจากสุดยอดนักขายมืออาชีพระดับโลก ได้ความรู้ทางการตลาดที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย และข่าวดี ท่านจะได้เพื่อน ได้Connectionทางธุรกิจ ได้ลูกค้า และได้ยอดขายทันทีหลัง Work Shop
BEYOND TARGETS B2B INDUSTRIAL SALES TRAINING
ไม่ระบุราคา
การฝึกอบรม “ด้านการขาย” หลักสูตรตรงจุดที่สุดสำหรับวงการอุตสาหกรรมการผลิต
อบรมหลักสูตร การขายและงานบริการหน้าร้านอย่างมืออาชีพ (PC PRO 1 (Retail Sales Consultant)
ไม่ระบุราคา
ทำความเข้าใจลูกค้า พัฒนาทัศนคติ เสริมทักษะการนำเสนอขาย วิเคราะห์ลูกค้าและมีจิตวิทยาในการขาย
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าทางโทรศัพท์ PC PRO 1 (Retail Sales Consultant)
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้การเตรียมความพร้อม การนำเสนอ การสร้างความสนใจ การตอบข้อโต้แย้ง และการปิดการขาย
Strategic Center จัดฝึกอบรม การบริหารการขาย 4.0(Sales 4.0)
ไม่ระบุราคา
Sales 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึง Customer Insight นอกจากนี้ยังทราบถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคในยุค 4.0 , กระบวนการขายแนวคิด Conceptual Selling
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Super Telesales)
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้การนำเสนอ การสร้างคุณค่าสินค้า การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
เพิ่มยอดขาย ง่ายจริงๆ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาเดียวที่คุณจะได้เคล็ดลับจากสุดยอดนักขายมืออาชีพระดับโลก ได้ความรู้ทางการตลาดที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย และข่าวดี ท่านจะได้เพื่อน ได้Connectionทางธุรกิจ ได้ลูกค้า และได้ยอดขายทันที
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ (Pricing for Sale and Service)
ไม่ระบุราคา
เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
Telesales ขายได้ไม่ขายหน้า
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรสัมมนา WORKSHOP ที่จะทำให้การคุยโทรศัพท์ สร้างคุณค่า ดึงดูดรายได้เข้ามาหาคุณอย่างทรงพลัง ได้ผล และน่าประทับใจ ขายได้ทุกทีไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หรือ อยู่ที่ไหน !!
Customer Focus on Sales
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคและหลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และประเภทของลูกค้าได้ รวมถึงการใช้เทคนิคและหลักจิตวิทยาเพื่อบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างถูกต้องผ่านการทำกิจกรรม Role Play และการทำ Workshop เมื่