สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ sale จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

กฎหมายภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ Sales
ไม่ระบุราคา
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
กระบวนการ “นำเข้า-ส่งออก” Sales Confirm!
ไม่ระบุราคา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010) - EXW - FCA - FAS – FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT - DAP- DDP 3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (
สัมมนา  Creative Presentation Workshop for Sales
ไม่ระบุราคา
พบกับคอร์สที่ช่วยให้คนนำเสนอพรีเซนอย่างมืออาชีพ จะมาเปิดเผย เทคนิคการทำ Presentation อย่างไรให้โดน สวยดูดีเป็นมืออาชีพ เสนองานให้ผ่าน เริ่มตั้งแต่การเลือกสี เลือกรูป ให้น่าสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้
Finance for Sales
ไม่ระบุราคา
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES
ไม่ระบุราคา
• ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลย
Coaching Sales Team to Double Your Customers & Profits การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร
ไม่ระบุราคา
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่น่าท้าทาย (Thailand 4.0) บุคลากรทุกหน้าที่และทุกหน่วยงานจะต้องพัฒนา ศักยภาพ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจเพิ่มยอดขายและผลกำไรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Coaching Sales Team to Double Sales & Profits
ไม่ระบุราคา
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่น่าท้าทาย (Thailand 4.0) บุคลากรทุกหน้าที่และทุกหน่วยงานจะต้องพัฒนา ศักยภาพ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจเพิ่มยอดขายและผลกำไรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
การบริหารการขาย : Sales Management
ไม่ระบุราคา
การบริหารทีมงานขาย เป็นภาระกิจที่สำคัญของผู้บริหารทีมขาย การอบรมในหลักสูตร การบริหารการขาย : Sales Management จะช่วยให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในหลักการบริหารทีมขาย การวางแผน การจัดระบบงาน การจัดระบบคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
WINNING SALES WITH SMART MARKETING 4.0
ไม่ระบุราคา
เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน แต่ละองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายที่เหนือคู่แข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่างและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้ได้ การตลาดในยุค 4.0 จึงมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
RTMS : การบริหารทีมงานขาย ด้วย RTMS
ไม่ระบุราคา
RTMS คือ หลักสูตร การบริหารทีมขาย โดยในหลักสูตรจะเน้นองค์ความรู้ด้าน sales management หรือ การบริหารทีมงา่นขายและการสร้างทีมขาย เหมาะสำหรับผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมงานขาย
หลักสูตร “เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7นาที”1 2 3 SALES
ไม่ระบุราคา
หลายคนบอกว่า การขายเป็นเรื่องยาก ยากจนหลาย ๆ คนมองว่าอาชีพนักขายเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากจะเป็น การขายก็อยู่รอบตัวเราเสมอ บางครั้งแล้ว ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เรากำลังโดนขายของ หรือเรากำลังขายของให้กับคนอื่นอยู่ โดยที่ไม่รู้ตัวเลย ในปัจจุบัน การข
หลักสูตร “ เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7 นาที  ” 1 2 3 Sales
ไม่ระบุราคา
หลายคนบอกว่า การขายเป็นเรื่องยาก ยากจนหลาย ๆ คนมองว่าอาชีพนักขายเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากจะเป็น การขายก็อยู่รอบตัวเราเสมอ บางครั้งแล้ว ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เรากำลังโดนขายของ หรือเรากำลังขายของให้กับคนอื่นอยู่ โดยที่ไม่รู้ตัวเลย ในปัจจุบัน การข
หลักสูตร “เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7นาที”1 2 3 SALES
ไม่ระบุราคา
หลายคนบอกว่า การขายเป็นเรื่องยาก ยากจนหลาย ๆ คนมองว่าอาชีพนักขายเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากจะเป็น การขายก็อยู่รอบตัวเราเสมอ บางครั้งแล้ว ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เรากำลังโดนขายของ หรือเรากำลังขายของให้กับคนอื่นอยู่ โดยที่ไม่รู้ตัวเลย ในปัจจุบัน การข
หลักสูตร “ สุดยอดศิลปะการขายในยุคโลกาภิวัตน์ ”  THE SUPERB ART OF SALES IN THE GLOBALIZED WORLD
ไม่ระบุราคา
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
สุดยอด Sales Coordinator มืออาชีพ
ไม่ระบุราคา
กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES CONFIRM อบรม 23 ก.พ.61
ไม่ระบุราคา
• ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลย
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES CONFIRM อบรม 23 ก.พ.61
ไม่ระบุราคา
ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุ
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES
ไม่ระบุราคา
ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุค
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES CONFIRM อบรม 23 ก.พ.61 โปรราคาพิเศษ ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น
ไม่ระบุราคา
• ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลย
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES
ไม่ระบุราคา
• ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลย
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES CONFIRM อบรม 23 ก.พ.61
ไม่ระบุราคา
1. เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการตลาดและหลักการสำหรับประยุกต์ใช้ในงานขายยุคดิจิตอล 2. เรียนรู้พฤติกรรม และเทคนิคการรับมือกับผู้บริโภคยุคดิจิตอล 3. สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอลสำหรับงานขายที่ทันสมัย 4. ริเริ่มแนวคิดการผ
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES
ไม่ระบุราคา
1. เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการตลาดและหลักการสำหรับประยุกต์ใช้ในงานขายยุคดิจิตอล 2. เรียนรู้พฤติกรรม และเทคนิคการรับมือกับผู้บริโภคยุคดิจิตอล 3. สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอลสำหรับงานขายที่ทันสมัย 4. ริเริ่มแนวคิดการผ
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES CONFIRM อบรม 23 ก.พ.61
ไม่ระบุราคา
1. เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการตลาดและหลักการสำหรับประยุกต์ใช้ในงานขายยุคดิจิตอล 2. เรียนรู้พฤติกรรม และเทคนิคการรับมือกับผู้บริโภคยุคดิจิตอล 3. สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอลสำหรับงานขายที่ทันสมัย 4. ริเริ่มแนวคิดการผ
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES CONFIRM อบรม 23 ก.พ.61
ไม่ระบุราคา
• เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล • ภาพรวมสุดยอดนักขายยุคดิจิตอล • เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการด้วย “3CsP” model • เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายบนแนวคิดดิจิตอล • การสร้างความสำเร็จหลัง
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES
ไม่ระบุราคา
• ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลย
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES
ไม่ระบุราคา
• ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลย
กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล SALES
ไม่ระบุราคา
ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุ
Professional Sales Coordinator
ไม่ระบุราคา
กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร 5 Advance Sales Skills (5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง) วันพุธที่ 14 กพ.2561
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Proactive Sales for increasing New Customer (แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่) วันอังคารที่ 13 กพ.2561
ไม่ระบุราคา
ไม่ต้องบอกก็ทราบกันแล้วว่า “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไ