ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
แหล่้งรวมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ wwwismedorth โดยคุณสามารถเลือกชมและสมัครออนไลน์ได้ในทันที พร้อมรับส่วนลดพิเศษมากมายจากเวปของเรา
ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

6,000บาท
เรียนรู้การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6,500บาท
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เป็นวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเพราะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดีและมีหลายลักษณะงาน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ของเด็กเล่น เครื่อง
3500บาท
มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและขั้นตอนปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องชั่ง
7,000บาท
เพื่อให้ทราบหลักการพื้นฐานของการจัดการด้านคุณภาพและข้อกำหนดของมาตรฐาน
6200บาท
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี มีความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2,500บาท
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พื่อให้ผู้ประกอบการ (ผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย) และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดข้อกำหนดและการทดสอบ มอก.792-2554 และ มอก.2508-2555 และไม่ทำผิดกฎหมายโดยไม่ทำหรือไม่นำเข้าผลิตภัณฑ์ฯที่ไม่เป็นไปตาม มอก.ทั้ง 2 ฉบับ
3500บาท
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
HOT DEAL
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน