ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
แหล่งรวมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ wwwreadyplanetcom โดยคุณสามารถเลือกชมและสมัครออนไลน์ได้ในทันที พร้อมรับส่วนลดพิเศษมากมายจากเวปของเรา
ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

500บาท
ฟังการนำเสนอผลงานขององค์กรที่นำระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปใช้จริง และมีผลของการนำไปใช้อย่างชัดเจน เป็น Best Practice ขององค์กร
7,490บาท
การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิง
7500บาท
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ หรือถนอมอาหารจากเนื้อก็เพื่อให้ได้ผลิตจภัณฑ์เนื้อที่ผลอดภัยสำหรับรับ ประทาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในการดำเนินกิจกรรมฯ ที่ผ่านมา นับได้ว่าวิสาหกิจได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผลการประหยัดพลังงานในภาพรวมแต่ละวิสาหกิจ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลง ซึ่งส่งผลให้วิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได
6900บาท
ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง นาทีกู้ชีวิต จากวิทยากรทีมวชิระพยาบาล ฝึกอย่างเข้มข้น สะใจ 2 วันเต็ม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม