ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
แหล่้งรวมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ wwwstouacth โดยคุณสามารถเลือกชมและสมัครออนไลน์ได้ในทันที พร้อมรับส่วนลดพิเศษมากมายจากเวปของเรา
ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

6,000บาท
เรียนรู้การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติผู้ ควบคุมดูแลประจำ
2700บาท
เรียนรู้และเข้าใจ ถึงแนวคิดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 และการตีความของมาตรฐานดังกล่าว การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการควบคุมลั
1,200บาท
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
9,500บาท
ก้าวสู่ความมั่นคงปลอดภัยในระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001
HOT DEAL
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน
4500บาท
มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านและกำหนดแบบงาน (Drawing) ที่มีการระบุพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่าง (GD&T) อย่างถูกต้อง
6200บาท
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี มีความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6,000บาท
เรียนรู้วิธีการควบคุมมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแลประจำและหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
5,500บาท
เรียนรู้การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งจะต้องศึกษารูปร่างของชิ้นงาน ชนิดของแม่พิมพ์และวัสดุที่จะนำมาผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งศึกษากระบวนการที่จะสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขึ้นมา นอกจากนั้นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การแก้ไขปัญหาในชิ้นงาน