พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สำหรับการนำเสนองานและการเจรจาทางธุรกิจ ด้วยเทคนิค “The Cross” ที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 5,200 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน