เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
สัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk: Business Implication f...

วันที่จัดงาน:

รูปแบบ: คอร์สออนไลน์ (VDO)

รวม 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 0.00 ฿

สัมมนาที่คุณเลือก

คอร์สออนไลน์ (VDO)
เปลี่ยนรูปแบบ

สัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk: Business Implication from COVID-19, Now & Next for Real Estate & Services [ย้อนหลัง]

รายชื่อผู้เข้าฟัง

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
0.00
รวม 0.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 0.00 ฿