สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
รวมหลักสูตรอบรมสัมมนาจัดซื้อ การตลาด การขายและการบริการ เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตลาดและการตลาดออนไลน์ ที่ส่งเสริมการขายให้เป็นไปได้ด้วยดี
HOT DEAL
SALES BREAKTHROUGH สุ่สุดยอดนักขาย...แบบก้าวกระโดด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะหัวใจสำคัญของทุกๆธุรกิจบนโลกนี้ คือ การขาย ร่วมเรียนรู้เทคนิคการขายระดับมืออาชีพขั้นสูง เรียนรู้เทคนิคกลยุทธ์การโน้มน้าวใจและเทคนิคการอ่านเกมลูกค้าให้ขาด เพื่อทำให้พวกเขากลายเป็นลูกค้าของเรา
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล หัวข้อการบรรยาย · ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน · ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน · เข้าใจมุมมองตนเอ
ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (26 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (7 Step) หรือปรับทัศนคติใหม่สำหรับนักขายทุกคน อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (26 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล หลักการและเหตุผล ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะ
ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (23 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้อง
ยืนยัน หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล (29 มิ.ย. 61) อ.นพพร
3900บาท
หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล 1) ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล 2) พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตล
การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นใ
Strategic Center : อบรม หลักสูตร Implanting Brands into Digital and Designing Brand Architecture อังคารที่ 17 กค.61
6800.00บาท
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แบรนด์เข้าสู่ยุคดิจิทัล ออกแบบโครงสร้างแบรนด์สู่อัตลักษณ์ใหม่ เพื่อสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีกับลูกค้ายุค 4.0 อินไซด์กลยุทธ์แบรนด์ วางตำแหน่งการตลาดอย่างไรให้แบรนด์แข็งแกร่งจาก Good Brands สู่ Great Brand
Strategic Center จัดอบรม หลักสูตร Essential Digital Marketing (ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล) วันพฤหัสบดีที่ 12 กค.2561
6800บาท
เมื่อสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิทัลในการสร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยหลัก
27 มิถุนายน 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย
3900บาท
กระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน เติม “ใจบริการ” ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานทุกๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า
ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (23 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
• ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ • พัฒนาเทค
Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
3900บาท
ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขายเป็นมาก่อน ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไร แต่ขอให้คุณมารู้จักกับคำว่า "นักขาย" เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดมากมาย
หลักสูตร ฺBIG CHANGE ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ
3900บาท
ประสบการณ์ของนักขายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบมั่นใจ จะสอนให้กับนักขายสายเลือดใหม่ให้คุณ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องขายเป็นมาก่อน ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไร แต่ขอให้คุณมารู้จักกับคำว่า "นักขาย" เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดมากมาย ทั้งขายในช่วงหลังการขาย การขายขณะติดตา
หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย CUSTOMER COMPLAINT & UPSELLING(อบรมวันที่ 26 มิ.ย. 61)
3900บาท
วิธีการอบรม เป็นการบรรยายในห้องประชุมโดยมีเนื้อหาทางวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมกลุ่ม อบรม 6 ชั่วโมงแบ่งเป็น 2 ภาค การอบรมภาคละ 3 ชั่วโมง โดยวิทยากรภายในการอบรมจะใช้เวลา 9.00 น. - 16.30 น. เป็นเวลา 1 วัน
หลักสูตร : ฝ่าเหลี่ยมการค้า “กัมพูชา+เวียดนาม และจีน”
3900บาท
หัวข้อการอบรม / สัมมนา หลักสูตร : ฝ่าเหลี่ยมการค้า “กัมพูชา+เวียดนาม และจีน” รู้จักและเข้าใจโครงสร้างตลาด CLMV มุมมองสินค้าไทย การวิเคราะห์ตำแหน่งและโอกาสสินค้า เข้าใจโครงสร้างการกำหนดราคา เหตุผลควรส่งออกไปกัมพูชา,เวียดนาม และจีน การวิเคราะห์เลื
ยืนยัน HR for Non-HR กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (25 มิ.ย. 61) ดร.กฤติน
3900บาท
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR FOR NON HR) วิทยากร: ดร.กฤติน กุลเพ็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือ
ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (10 ส.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการบรรยาย · ละลายพฤติกรรม ICE BREAK · ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) · ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” · เทคนิคก
หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ (31 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร SALESMAN TO BUSINESS นักขายสายพันธุ์ใหม่ วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล การขายที่ยุคใหม่ต้องการคือ การขายจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการจะเป็นนักขายที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องเรียนรู้แนวทางการขายทั้ง B2B และ B2C เพื่อที่จะสามารถปรับเป
ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (31 ก.ค. 61)อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง
ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล หัวข้อการบรรยาย · ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน · ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน · เข้าใจมุมมองตนเอ
ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (26 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (7 Step) หรือปรับทัศนคติใหม่สำหรับนักขายทุกคน อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (26 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล หลักการและเหตุผล ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะ
ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (23 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้อง
ยืนยัน หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล (29 มิ.ย. 61) อ.นพพร
3900บาท
หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล 1) ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล 2) พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตล
เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (10 ส.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
· กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย) · เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล · เทคนิคการนำเสนอคุณค่าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง (WORK SHOP) · เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลูกค้า
Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ (31 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
การขายที่ยุคใหม่ต้องการคือ การขายจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการจะเป็นนักขายที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องเรียนรู้แนวทางการขายทั้ง B2B และ B2C เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการขายให้สอดคล้องกับธุรกิจลูกค้าได้ ดังนั้น หากการขายยังคงไม่ได้รับการปรับจูนแนวค
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
· ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน · ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน · เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า · สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน · ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้
สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (26 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
1) ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ 2) มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร 3) การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C 4) หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จริง 5) แนวทาง
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (23 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ
3900บาท
• ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ • พัฒนาเทค
TOP 12 Courses 2018  หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย”  Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือกว่าคนอื่น และการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ
สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การประชุม,การเสนอขาย,การทักทายทั่วไป