บันทึกสำเร็จ...

เบญ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์

เบญจพร  เหลืองเรืองโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การสร้างแบรนด์ Personal Branding & Image)

จำนวนเข้าชม 1143 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ certified จากประเทศไทย มาเลเซีย และแคนาดา

ประวัติการศึกษา

>>ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


>>Certified ที่ปรึกษาภาพลักษณ์จากประเทศไทยและมาเลเซีย หลักสูตร Train Image Trainer โดยสถาบัน The New You ซึ่งได้รับการรับรองจาก

Association of Image Consultants International (AICI)


>>Social Etiquette and Business Manner โดยการรับรองจาก Institute of Image Training and Testing International (IITTI) ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์

>>วิทยากรรับเชิญบรรยายให้กับองค์กรเอกชนและภาครัฐ ชำนาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ/ การสร้าง Personal Brand/ การพัฒนาทัศนคติ ปรับ Mindset


>>วิทยากรบรรยายในองค์กรชั้นนำมากว่า 10 ปี อาทิ Central Retail Corporation (Central Department Store), Berli Jucker (BJC), Eastin Grand Hotel

Sathorn Bangkok (BTS)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

>>BRANDING YOUR BRAND<< สร้างแบรนด์ชัดทางลัดสู่ความสำเร็จ

- ภาพลักษณ์ตัวตนชัดเจน

- มีความเป็นมืออาชีพในทุกๆ บทบาท

- เสริมสร้างความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเองอย่างเหมาะสม


>>PRIVATE BRANDING YOUR BRAND<< สร้างแบรนด์ชัดทางลัดสู่ความสำเร็จ

สร้าง Personal brand กันแบบตัวต่อตัว เป็นตัวเองอย่างที่คุณต้องการ!!!


>>VALUE ME<< สูตรลับ...ฉบับคนคิดบวก

ปรับมุมคิด พิชิตตัวตน พัฒนาภาพลักษณ์จากภายในสู่ภายนอก เพื่อความดูดีอย่างสมบูรณ์แบบ

Sponsored
การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)

การทำข้อตกลงในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Purchasing  Agreement as Professional)การทำข้อต...

ดูรายละเอียด
เทคนิค SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (SPIN Selling Technique to Close the Sales)

         ในปัจจุบันการขายสินค้าและบริการส่วนมากนิยมการใช้วิธีขายแบบ Product push หรือ เ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย เบญ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ เบญจพร เหลืองเรืองโรจน์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »