สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

นายมนู    เลียวไพโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไม่ระบุ

จำนวนเข้าชม 458 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี

ประวัติการศึกษา

  - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - Master of Science (Econ.) University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์

 • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2542-2547)
 • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (พ.ศ.2537-2542)
 • ประธานธานคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2545-2549)
 • ประธานสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (2548-2554)
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2557-2558)

วิทยากรด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูวิทยากรทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »