สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

คุณ ปริญญ์  พานิชภักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

จำนวนเข้าชม 1916 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน London School of Economic and Political Sciences (L.S.E.)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (วตท – GMS) รุ่นที่ 1
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 2
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 15

ประสบการณ์

  • ดูแลการตลาดของนักลงทุนในภูมิภาคเอเชีย สำนักงานใหญ่ บริษัท CLSA Ltd. ประเทศฮ่องกง
  • หัวหน้าการตลาดกลุ่มนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ ประเทศไทย จำกัด
  • Vice President ธนาคารทิสโก้
  • รองประธาน Asean-UK Business Forum
  • แผนกวาณิชธนกิจ ABN AMRO กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »