สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ดร.พิริยะ   ผลพิรุฬห์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน:

จำนวนเข้าชม 450 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  •  BS. Economics, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (1996)
  •  MS. Business Administration (Policy Economics), University of Illinois, Urbana-Champaign, USA (1998)
  • Ph.D. Economics, Georgia State University, Atlanta GA. USA. (2002)

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน ดูโค้ชทั้งหมด »