registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

นายชัยรัตน์   กมลนรเทพ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

จำนวนเข้าชม 727 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

  • ·        ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ·        ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  • ·        หลักสูตรประกาศนียบัตร DirectorCertification Program (DCP) หลักสูตรภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 214 ปี 2558สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • ·        Fellow Member DCP Diploma สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • ·        หลักสูตร Risk ManagementProgram for Corporate Leaders (RCL) ปี 2559สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

  • กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ              บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มานซ์                          
  • กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ          บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง       
  • กรรมการผู้จัดการบจ. ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่

Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน ต่อว่าได้อย่าง ง่ายดาย ในขณะที่บางคนกลับปฏิบัติเหมือนกับว่า …..เอาน้ำมันมาราดลงไปในกองไฟ ? ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้า : ลูกค้ามาร้องเรียน และต่อว่า…..ห
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 2
8000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณภาษีได้(แถมโปรแกรมคำนวณ) และจำนวนภาษีที่เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางบัญชี ตลอดจนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การจัดทำรายงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
3800บาท
องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในก