สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

นางสาวเต็มดวง  ผดุงสุนทรารักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: พัฒนาธุรกิจ SME (การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ)

จำนวนเข้าชม 557 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วางระบบการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ รวมถึงรูปแบบการปฎิบัติงาน และระบบแฟรนไชส์

ประวัติการศึกษา

  • ·        ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ·        ปริญญาโท บริหารจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ·        หลักสูตร RE-CU หลักสูตรอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ·        หลักสูตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม BridgeBusiness College ออสเตรเลีย
  • ·        หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ MartinCollege ออสเตรเลีย

ประสบการณ์

1.      ฝ่ายวางระบบงานปฎิบัติการ Operation          Ritz-Carlton hotel

2.      ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                             PR 9 Corporation

3.      ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย และออกแบบงานปฎิบัติการOperation Business Coach & consulting

4.      ผู้จัดการโครงการ พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์           บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์                          

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน พัฒนาธุรกิจ SME ดูโค้ชทั้งหมด »