สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

นาย ธเณศ   เฮงตระกูลสิน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (บัญชี การเงินและภาษี)

จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์

ประสบการณ์ : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีของ Ernst & Young (Big 4)

ปัจจุบัน : ผู้จัดการ บริษัท วินวินโซลูชั่น ออดิทติ้ง จำกัด และบริษัท ซีพีดี ติวเตอร์ จำกัด

: วิทยากรอบมรมบัญชีออนไลน์ที่ www.cpdtutor.com 

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »